logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

utorok, 14.05.2024

VSSP SPF schvaľuje nomináciu rozhodkyne Žákovej Zuzany na podujatie European Junior Artistic Swimming Championships, ktoré sa uskutoční v Cottonera/MLT v termíne 28.06.-02.07.2024.

Náklady na výpravu (doprava, ubytovanie, strava, poistenie) budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 120304 Sekcie synchronizovaného plávania.

Predpokladané náklady(doprava, ubytovanie, strava, poistenie): 2 416€


SPF_2024_VSSP_U26_P_hlasovanie_nominácia_MEJ_Malta_rozhodca.pdf
SPF_2024_VSSP_U26_P_nominácia_MEJ_rozhodca.pdf
Uznesenie SPF_2024_RK VSSP_U10_P.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK