logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

štvrtok, 16.05.2024

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Juniori v synchronizovanom plávaní a realizačného tímu na reprezentačné sústredenie pred MEJ v XBS/Šamorín v termíne 20.6. – 24.6.2024. Náklady na sústredenie budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 12050302, 12050304, 12050305 Sekcie synchronizovaného plávania. Predpokladané náklady (prenájom drah): 2 250€

Výprava:

Reprezentanti: Ásványiová Veronika, Bernáthová Michaela, Krajčovičová Lea, Strapeková Žofia

Tréneri: Thüringerová M., Labáthová J.

Vedúci výpravy: Labáthová J


SPF_2024_VSSP_U27_P_hlasovanie_nominácia_sústredenie.pdf
hlasovanie_KVŠ_U11_SPF_2024_KVŠ_nominácia_sústredenie.pdf
SPF_2024_VSSP_U27_P_nominácia_sústredenie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK