logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

piatok, 07.06.2024|Posledná aktualizácia 11.6.2024 17:13

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Juniori v synchronizovanom plávaní a realizačného tímu na reprezentačné sústredenie v XBS/Šamorín v termíne 29.7. – 31.8.2024.

Náklady na sústredenie budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 12050301, 15060301.

Reprezentačné družstvo Mladší junior budú na náklady na sústredenie finančne par-ticipovať so 40% spoluúčasťou.

Predpokladané náklady (prenájom bazéna, doprava): 6 324€

Výprava:

Reprezentanti:

Ásványiová Veronika, Bernáthová Michaela, Diky Chiara, Krajčovičová Lea, Lajčáková Johana,

Markušová Hana, Reichová Viktória, Strapeková Žofia, Vilímová Mia, Karovičová Silvia, Letkovičová

Lillian, Lisá Ingrid, Markušová Tamara, Matúšová Eva, Michvocíková Emília, Mik-ulová Andrea,

Miša Viktoria, Vilímová Isabella, Živná Charlotta,

Tréneri:

Thüringerová M., Labáthová J., Horská R.

Vedúci výpravy:

Thüringerová M.


SPF_2024_VSSP_U28_P_hlasovanie_nominácia_letné_sústredenie.pdf
hlasovanie_KVŠ_U12_SPF_2024_KVŠ_nominácia_letné_sústredenie.pdf
SPF_2024_VSSP_U28_P_nominácia_letné_sústredenie_oprava.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK