logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

piatok, 07.06.2024

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva Mladší juniori a realizačného tímu na podujatie XIII. Hun-garian Open International Artistic Swimming Competition v termíne 28 - 30.6.2024.

Reprezentanti:

Karovičová Silvia, Letkovičová Lillian, Lisá Ingrid, Markušová Tamara, Matúšová Eva, Michvocíková Emília, Mikulová Andrea, Miša Viktoria, Vilímová Isabella, Vilímová Mia, Živná Charlotta

Tréneri:

Horská Romana

Vedúci výpravy:

Horská Romana

Náklady reprezentačného družstva Mladší juniori (štartovný poplatok, ubytovanie, doprava, po-istenie, strava) budú hradené z vlastných zdrojov reprezentantov. Náklady na realizačný tím budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 120304.


SPF_2024_VSSP_U29_P_nominácia_HUN.pdf
SPF_2024_VSSP_U29_P_hlasovanie_nominácia_HUN.pdf
hlasovanie_KVŠ_U13_SPF_2024_KVŠ_nominácia_HUN.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK