logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

pondelok, 10.06.2024

VSSP SPF schvaľuje nomináciu nomináciu rozhodkyne Kvasňovskej Kristíny a technickej kontrolórky Sabajovej Terézie na podujatie XIII. Hungarian Open International Artistic Swimming Competition v Budapešti/HUN v termíne 28.-30.06.2024.

Náklady na rozhodkyne budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 120304.


Uznesenie SPF_2024_RK VSSP_U15_P.pdf
SPF_2024_VSSP_U30_P_nominácia_HUN_rozhodkyne.pdf
SPF_2024_VSSP_U30_P_hlasovanie_nominácia_HUN_rozhodkyne.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK