logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U5/P

sobota, 03.02.2024

VSSP SPF schvaľuje zabezpečenie podujatia:

Majstrovstvá Slovenskej republiky Open Zlatá rybka – Vodný Ninja – Elementy Open 2024 zabezpečí

„Klub športového potápania Žralok, o. z.“ za finančný príspevok za usporiadanie podujatia 850 eur

a výlučne za skutočne účelne vynaložené hotové výdavky za občerstvenie počas podujatia do výšky 50 eur.

SPF_2024_VSSP_U5_P_elementy_2024.pdf
SPF_2024_VSSP_U5_P_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U11/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U10/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U09/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U08/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U07/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U06/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U05/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U04/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U03/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U6/P

3.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U02/P

31.1.2024

Zápis VSSP č. SPF/2024/VSSP/Z1

28.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK