logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U5/P

sobota, 03.02.2024

VSSP SPF schvaľuje zabezpečenie podujatia:

Majstrovstvá Slovenskej republiky Open Zlatá rybka – Vodný Ninja – Elementy Open 2024 zabezpečí

„Klub športového potápania Žralok, o. z.“ za finančný príspevok za usporiadanie podujatia 850 eur

a výlučne za skutočne účelne vynaložené hotové výdavky za občerstvenie počas podujatia do výšky 50 eur.

SPF_2024_VSSP_U5_P_elementy_2024.pdf
SPF_2024_VSSP_U5_P_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK