logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U10/P

pondelok, 05.06.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného

družstva žien U15 na výcvikové tábory v termínoch:

4.6. -6.6.2023 - Topoľčany

16.6.-18.6.2023 – Topoľčany

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-ženy na uvedených

výcvikových táboroch hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788), asistenta trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784).

Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na každý z VT maximálne 18 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

VSVP zároveň schvaľuje navrhovanú finančnú spoluúčasť hráčok na vyššie uvedených VT U15-ženy formou:

Navrhovaná finančná spoluúčasť na VT U15-ženy:

1. 20 € /osoba / deň prípravy/ ubytovaný a stravovaný reprezentant (2x 20€ = 40€/osoba)

2. 10 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a stravovaný reprezentant (2x 10€ = 20€/osoba)

3. 5 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a nestravovaný reprezentant (2x 5€ = 10€/osoba)

Náklady reprezentačného družstva U15-ženy VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 120504.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U10_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

24.8.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U15/P

12.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK