logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

štvrtok, 24.08.2023

VSVP SPF schvaľuje účasť medzinárodných rozhodcov Róberta Prelovského

(SVK20674), Petra Radiča (SVK20634), Martiny Kuníkovej (SVK20690), Erika Kolářa

(SVK19333) a Róberta Horvátha (SVK21069) na LEN WP CLINIC REFEREES &

DELEGATES v termíne 1. 9. – 3. 9.2023 v Barcelone (Španielsko).

Cestovné náklady budú znášať zúčastnení rozhodcovia. Náklady na ubytovanie budú

hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 160503.

VSVP týmto zároveň ruší svoje predošlé rozhodnutie č. SPF/2023/VSVP/Z3/U8

(zasadnutie zo dňa 15.7.2023, Vrútky).


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U26_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK