logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

štvrtok, 24.08.2023

VSVP SPF schvaľuje účasť medzinárodných rozhodcov Róberta Prelovského

(SVK20674), Petra Radiča (SVK20634), Martiny Kuníkovej (SVK20690), Erika Kolářa

(SVK19333) a Róberta Horvátha (SVK21069) na LEN WP CLINIC REFEREES &

DELEGATES v termíne 1. 9. – 3. 9.2023 v Barcelone (Španielsko).

Cestovné náklady budú znášať zúčastnení rozhodcovia. Náklady na ubytovanie budú

hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 160503.

VSVP týmto zároveň ruší svoje predošlé rozhodnutie č. SPF/2023/VSVP/Z3/U8

(zasadnutie zo dňa 15.7.2023, Vrútky).


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U26_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U15/P

12.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U12/P

5.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK