logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U41/P

utorok, 03.10.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U13 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 24. – 27.9. 2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U13 muži na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Milana Cipova (SVK24548) a asistenta trénera Pavla Kertésza (SVK25488). VSVP poveruje hlavného trénera nominovať na VT hráčov zo širšej nominácie.

VSVP zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčov na VT vo výške 100% nákladov na ubytovanie, plnú penziu a prenájom bazéna v sume 150,- €/osoba.

Náklady reprezentačného družstva U13 muži na VT budú hradené z vlastných zdrojov sekcie vodného póla. Náklady realizačného tímu družstva U13 muži na VT budú hradené z kapitoly 120401 sekcie vodného póla SPF.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U41_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK