logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U56/P

utorok, 21.11.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U15 na výcvikových táboroch v Novákoch v termínoch 19. - 22.11.2023 a 10. - 13. 12. 2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-muži na uvedených výcvikových táboroch hlavného trénera Miroslava Gogolu (SVK19140) a asistenta trénera Petra Nižného (SVK19566). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikové tábory maximálne 20 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva U15 muži na VT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla SPF kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U56_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 14/2024 zo dňa 24.5.2024

25.5.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK8/2024 - 25.5.2024

25.5.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK7/2024 v2 - akt 22.5.2024

25.5.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 13/2024 zo dňa 17.5.2024

20.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U25/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U24/P

14.5.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 12/2024 zo dňa 13.5.2024

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U23/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U22/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U21/P

13.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK