logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U60/P

utorok, 21.11.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien U19 na výcvikový tábor v Topoľčanoch v termíne 28. – 29.10.2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U19 žien na uvedenom výcvikovom tábore hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747) a asistenta trénera Milana Cipova (SVK24548).

VSVP zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčok na VT vo výške 100% nákladov na ubytovanie, plnú penziu a prenájom bazéna.

Náklady reprezentačného družstva U19 ženy na VT budú hradené z vlastných zdrojov sekcie vodného póla.

Náklady realizačného tímu družstva U19 ženy na VT budú hradené z kapitoly 120402 sekcie vodného póla SPF.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U60_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 14/2024 zo dňa 24.5.2024

25.5.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK8/2024 - 25.5.2024

25.5.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK7/2024 v2 - akt 22.5.2024

25.5.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 13/2024 zo dňa 17.5.2024

20.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U25/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U24/P

14.5.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 12/2024 zo dňa 13.5.2024

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U23/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U22/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U21/P

13.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK