logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U05/P

nedeľa, 25.02.2024|Posledná aktualizácia 25.2.2024 07:14

VSVP SPF schvaľuje KRITÉRIÁ Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla (muži pre rok 2024) a KRITÉRIÁ Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla (ženy pre rok 2024) podľa príloh.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U05_2024.pdf
p_U05_2024 kriteria_spf_pre_zaradenie_do_menneho_zoznamu_utvaru_talentovanej_mladeze_MUZI 2024.pdf
p_U05_2024 kriteria_spf_pre_zaradenie_do_menneho_zoznamu_utvaru_talentovanej_mladeze_ZENY 2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK