logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U12/P

piatok, 15.03.2024|Posledná aktualizácia 15.3.2024 08:53

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na medzinárodný turnaj v Novákoch v termíne 22. - 25.2.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na uvedenom podujatí hlavného trénera Karola Bača (SVK20323) a asistenta trénera Pavla Kertésza (SVK25488). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na medzinárodný turnaj maximálne 18 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

VSVP SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcu na MT v termíne 22. - 25.2.2024 a poveruje manažéra rozhodcovského zboru vo vodnom póle nominovať na dané podujatie rozhodcu.

Náklady na účasť družstva na uvedenom medzinárodnom turnaji budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 12050401.

Náklady na účasť rozhodcu na MT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 160501.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U12_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK