logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U20/P

streda, 08.05.2024|Posledná aktualizácia 8.5.2024 08:39

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva U17 mužov na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 14. - 17.4.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 mužov na uvedenom VT hlavného trénera Petra Nižného (SVK19566) a asistenta trénera Pavla Kertésza (SVK25488). VSVP zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 16 hráčov výberom zo zoznamu ÚTM vekovej kategórie U17 a mladší.

Náklady reprezentačného družstva U17 muži na VT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla SPF, kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U20_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 16/2024 zo dňa 10.6.2024

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 15/2024 zo dňa 8.6.2024

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v3 - akt 8.6.2024

8.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK