logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

streda, 12.06.2024|Posledná aktualizácia 12.6.2024 08:00

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U17 na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj v Novákoch v termíne 26.5 - 2.6.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17-muži na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Petra Nižného (SVK19566), asistentov trénera Miroslava Gogolu (SVK19140) a Pavla Kertésza (SVK25488).

VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT a MT maximálne 16 hráčov z kategórie U17 a mladší výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva U17 muži na VT a MT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla kapitoly 120401.

VSVP SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcov na MT na základe nominácie manažéra rozhodcovských zborov vo VP. Náklady na rozhodcov na MT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U26_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK