logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

streda, 12.06.2024|Posledná aktualizácia 12.6.2024 08:01

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien U15 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 10. – 12.5. 2024

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-ženy na uvedenom výcvikovom tábore hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747), asistentov trénerky Jána Baranoviča (SVK19320), Mareka Gálisa (SVK19788), Patríciu Ignátovú (SVK21050) a kondičného trénera Daniela Žilaka.

VSVP zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčok na VT vo výške 100% nákladov na ubytovanie, plnú penziu a prenájom bazéna v sume 150,- €/osoba.

Náklady reprezentačného družstva U15 ženy na VT budú hradené z vlastných zdrojov sekcie vodného póla.

Náklady realizačného tímu družstva U15 ženy na VT budú hradené z kapitoly 120401 sekcie vodného póla SPF.

VSVP SPF poveruje hlavnú trénerku Cinziu Ragusu nominovať na VT hráčky kategórie U15 výberom zo zoznamu ÚTM ženy 2024.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U27_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK