logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

pondelok, 01.07.2024|Posledná aktualizácia 1.7.2024 11:26

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U17 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 23. - 26.6.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 muži na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Petra Nižného (SVK19566), asistentov trénera Miroslava Gogolu (SVK19140) a Pavla Kertésza (SVK25488). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 22 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva a realizačného tímu U17 muži na VT budú hradené z kapitoly 120401 sekcie vodného póla SPF.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U38_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v5 - akt 26.6.2024

26.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK