logologo_small

Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/6

utorok, 07.03.2023|Posledná aktualizácia 7.3.2023 06:20

UZNESENIE

Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2022/DK/6

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “DK SPF”) vo veci podnetu navrhovateľa: Mgr. Ivan Šulek – prezident SPF, reg.č. SVK14497, na prešetrenie konania člena SPF: Športový klub polície Modrí

Draci Košice (ďalej len „člen SPF“, alebo „disciplinárne obvinený“, alebo „ŠKP MD KE“), vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2022/DK/6, takto

r o z h o d l a

Disciplinárne konanie proti Športovému klubu polície Modrí Draci Košice podľa Čl. 55 ods. 1 zastaví, pretože k disciplinárnemu previneniu nedošlo.

uznesenie_skp MD KE.pdf
Mohlo by vás zaujímať

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 35 - 36

6.6.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 28 - 34

28.5.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 23 - 25

25.5.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 26 - 27

25.5.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 3 - 22

25.4.2022

Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/4

11.4.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 1 - 2

23.2.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2021/DK/VP 31-40

23.2.2022

Záznam Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/2

15.12.2021

Záznam Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/1

15.12.2021

Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK02

2.12.2021

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2021/DK/VP 22-30

11.11.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK