logologo_small

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U11

sobota, 01.02.2020|Posledná aktualizácia 1.3.2020 00:10

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2020/VSPL/U11/P má byť schválenie FINA rozhodcov na podujatia LEN v roku 2020: • LEN European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. Slovenská plavecká federácia môže na toto podujatie nominovať maximálne dvoch rozhodcov, ktorí sú zapísaní na FINA liste rozhodcov plávania číslo 19 alebo číslo 20. Výbor sekcie plávania navrhuje nominovať za SPF:


• Edita Kucejová: LEN European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. ktorá na výzvu manažéra rozhodcovských zborov plávania o účasť na tomto podujatí prejavila záujem a spĺňa podmienky účasti a výkonu funkcie rozhodcu na podujatí LEN a FINA.

navrh_na_uznesenie_per_rollam_spf2020vsplu11p_ominacia_fina_rozh_na_me2020.pdf
uznesenie_a_hlasovanie_vspl_spf-2020-vspl-u11-p.pdf
nomination_officials_ec_aquatics_swimming_2020.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U25/P

12.6.2024

Zápis VSPL č. SPF/2024/VSPL/Z5

20.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U24/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U23/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U22/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U21/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U17/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U16/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U15/P

13.5.2024

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie máj 2023 - apríl 2024

22.4.2024

Zápis VSPL č. SPF/2024/VSPL/Z4

22.4.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U14/P

3.4.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK