logologo_small

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U5/P

sobota, 01.02.2020|Posledná aktualizácia 1.3.2020 00:04

Výbor sekcie plávania SPF schvaľuje na základe kritérií Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania Menný zoznamu Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní pre rok 2020 podľa prílohy.

navrh_na_uznesenie_per_rollam_spf2020vsplu5p.pdf
uznesenie_a_hlasovanie_vspl_spf-2020-vspl-u5-p.pdf
p01_-_2019_kriteria_spf_pre_zaradenie_do_menneho_zoznamu_utvaru_talentovanej_mladeze_spf_plavania.pdf
p02_-_2020_utm_plavanie_menny_zoznam.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U25/P

12.6.2024

Zápis VSPL č. SPF/2024/VSPL/Z5

20.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U24/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U23/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U22/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U21/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U17/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U16/P

13.5.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U15/P

13.5.2024

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie máj 2023 - apríl 2024

22.4.2024

Zápis VSPL č. SPF/2024/VSPL/Z4

22.4.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U14/P

3.4.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK