logologo_small

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U36/P

štvrtok, 12.08.2021|Posledná aktualizácia 17.8.2021 10:04

VSSP SPF schvaľuje vyplatenie odmien za vytvorené choreografie v období od 2017 do 04.07.2021 podľa priloženej prílohy. Odmeňujú sa len choreografie, s ktorými pretekárky reprezentovali SR na vrcholných súťažiach (ME, MEJ, MEMJ, MS, MSJ, MSMJ, OH-kvalifikácia, OH, CC). V prípade ak tá istá choreografia reprezentovala SR na vrcholných súťažiach vo viacerých vekových kategóriách, odmeňuje sa podľa vyššej vekovej kategórie. Za danú choreografiu je možné dostať odmenu len raz, bez rozdielu na to, koľko sezón reprezentovala SR na vrcholnej súťaži a bez rozdielu na zloženie pretekárok, ktoré s ňou súťažili.

Úhrada nákladov súvisiacich s odmenami za jednotlivé choreografie bude realizovaná zo zdrojov Sekcie synchronizovaného plávania.

Zápis o hlasovaní_VSSP_2021_U36P.pdf
SPF_2021_VSSP_U36_P.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Zápis VSSP č. SPF/2021/VSSP/Z5/P

20.12.2021

Zápis VSSP č. SPF/2021/VSSP/Z4/P

8.12.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U64/P

1.11.2022

Zápis VSSP č. SPF/2021/VSSP/Z3

22.11.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U56/P

22.11.2021

Uznesenie VSSP č.SPF/2021/VSSP/U55/P

22.11.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U54/P

22.11.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U53/P

20.9.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U52/P

14.9.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U51/P

14.9.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U50/P

14.9.2021

Uznesenie VSSP č. SPF/2021/VSSP/U49/P

13.9.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK