logologo_small

Zápis VSSP č. SPF/2022/VSSP/Z1/P

utorok, 18.01.2022|Posledná aktualizácia 1.11.2022 16:11

Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z1/P

zo zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF konaného dňa 10.1.2022 o 20:15 hod.

VSSP_Zápis č.1_10.1.2022_org..pdf
2022_Kritériá pre výber do repre od 1 sept 2022.docx.pdf
2022_Limity pre účasť na vrcholových súťažiach v 2022, do 31.8.2022.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK