logologo_small

Zápis VSSP č. SPF/2022/VSSP/Z2/P

utorok, 25.01.2022|Posledná aktualizácia 1.11.2022 16:15

Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z2/P

z mimoriadneho zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF konaného dňa 16.1.2022 o 18:15 hod.

VSSP_Zápis č.2_16.1.2022_mimoriadné zasadnutie.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK