logologo_small

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z2

pondelok, 13.03.2023

Zápis č. SPF/2023/VSSP/Z2 zo zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF konaného dňa 16.2.2023 o 19,30 hod. online formou.

Zápis. č. 2_VSSP_16.2.2023.docx-2.pdf
Príloha č.1_Štatút VSSP_final.pdf
Príloha č.2_Štatút KVŠ_final.pdf
Príloha č.3_Štatút TMK_final.pdf
Príloha č.4_Štatút RK_final.pdf
Príloha č.5_Štatút ŠTK_final.pdf
Príloha č.6_Manažér reprezentácie SR v SP_prac. náplň_final.pdf
Príloha č.7_Manažér rozhodcovských zborov SP_prac. náplň_final.pdf
Príloha č.8_Asistent pre SP_prac. náplň_final.pdf
Príloha č.9_Smernica SPF o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní.pdf
Príloha č.10_Hlavný tréner MJ_návrh prac. náplň_final.pdf
Príloha č.11_Hlavný tréner SaJ_návrh prac. náplň_final.pdf
Príloha č.12_Doplnenie zoznamu RD MJ.pdf
Príloha č.13_Vyradenie zo zoznamu RD J_01_01_23.docx.pdf
Príloha č.14_Doplnenie zoznamu RD S_05_02_23 .pdf
Plán práce 2023_Mladší Juniori.pdf
Plán práce 2023_Juniori.pdf
Príloha č.17_Plán práce 2023_Seniori.pdf
Príloha č.18_Labáthová_cenová_ponuka_plavky.pdf
Príloha č.19_Športovo - technické dokumenty 2023 - SSP_SPF-2 (1).pdf
Súťažný-poriadok_SP_2023_SPF.docx.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK