logologo_small

Antonio da Silva bol zvolený za nového prezidenta LEN, prezident SPF Ivan Šulek: ,, Očakávame pozitívne zmeny!"

pondelok, 07.02.2022|Posledná aktualizácia 7.2.2022 13:38

Na mimoriadnom kongrese LEN, ktorý sa konal vo Frankfurte nad Mohanom bol za nového prezidenta LEN zvolený Antonio da Silva 96 % hlasmi. Generálnym tajomníkom LEN sa po prvýkrát stala žena, bývalá športová plavkyňa Andida Bouma, zatiaľ čo novým pokladníkom LEN sa stal Tomas Kucinskas. Na záver zasadnutia sa z diaľky pridal prezident FINA Husain al-Musallam, ktorý privítal úspešný záver kongresu a povedal, že je čas "pracovať spoločne ako jedna rodina".

Novým prezidentom LEN sa stal Antonio da Silva z Portugalska, ktorý získal drvivú väčšinu hlasov na mimoriadnom kongrese LEN vo Frankfurte. Jeho kandidatúra sa tešila 96 % podpore medzi 47 prítomnými federáciami a ďalšími tromi, ktoré sa na podujatí zúčastnili online.

Medzi krajinami, ktoré sa na podujatí zúčastnili prezenčnou formou bolo aj Slovensko, ktoré zastupovala dvojica Ivan Šulek, prezident Slovenskej plaveckej federácie a Ivana Lange, generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie. K priebehu kongresu a k novému prezidentovi LEN - u nám obaja prezradili : ,,Mimoriadny Kongres ukázal, že volanie po zmene bolo vypočuté a jednoznačnou väčšinou aj odhlasované. Samozrejme že aj Slovensko bolo v hlasovaní jednotné s väčšinou a budeme od nového vedenia LEN očakávať pozitívne zmeny. Hlavnými dôvodmi väčšiny členov bola hlavne nejednotnosť názorov so svetovou organizáciou FINA a málo rozvojových programov v prospech národných zväzov a športovcov. Je nám potešením že naša podpora priniesla úspech aj pre našich najbližších spojencov a priateľov z Českej republiky, nakoľko medzi 9 členov LEN Bureau sa s druhým najvyšším počtom hlasov dostal aj Petr Ryška, prezident Českého svazu plaveckých sportú, čo považujeme aj za náš úspech a želáme mu úspešné a progresívne rozhodnutia. Za veľké pozitívum považujeme spolu s Ivanou Lange aj naše osobné stretnutia s delegátmi kongresu, medzi veľmi zaujímavé a prospešné možno zaradiť náš pracovný obed s čerstvou prezidentkou Poľského plaveckého zväzu Otylkou Jedzrejczak, ktorá bola zvolená za členku FINA Bureau Members s najvyšším počtom hlasov zo štyroch členov. Dozvedeli sme sa od nej veľa podnetných názorov, ktoré kopírujú aj naše problémy. Všetkým novo zvoleným členom chceme na diaľku zaželať veľa úspechov a nerušenú prácu, " prezradil nám viac o svojich pocitoch prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek, ktorého doplnila generálna sekretárka Ivana Lange : ,,Volebnému kongresu predchádzala obrovská vlna nevôle zo strany bezmála 50-tich federácií proti vtedajšiemu spôsobu vedenia LEN. Bolo nesmierne zaujímavé sledovať tento vývoj a stať sa súčasťou zmeny smerovania LEN, ktorá je založená na rovnakých hodnotách aké ctí SPF, akými sú transparentnosť , profesionalita, vzájomná úcta a spolupráca založená na komunikácii. Dvojdňové stretnutie zástupcov takmer všetkých európskych federácií nam prinieslo nové možnosti spolupráce, ktoré v budúcnosti určite využijeme na pomoc rozvoja našich športov."


Kongres hlasoval v pomere 92 ku 8 za odvolanie predchádzajúceho predsedníctva. Kongres následne zvolil nové predsedníctvo - po prvýkrát v histórii európskeho vodného športu má LEN generálnu tajomníčku, ktorou je Andida Bouma z Holandska. Novým pokladníkom LEN sa stal Tomas Kucinskas z Litvy, novými podpredsedami Kyriakos Giannopoulos (Grécko), Christer Magnusson (Švé), Gilles Sezionale (Fra), Marco Troll (Nem.) a Josip Varvodic (Chorv.).

Vo svojom prvom prejave vo funkcii prezidenta Da Silva povedal: "Mali sme odvahu postaviť sa a bojovať za lepšiu budúcnosť pre všetky federácie a všetky vodné disciplíny. Postavili sme sa a bojovali za princípy jednoty, za otvorenosť a transparentnosť, za posvätné princípy demokracie. Ozvali sme sa a požadovali, aby LEN spolupracovala s FINA pre dobro športu na celom svete. Už nemôžeme existovať izolovane, spolu sme silnejší."

Nový prezident LEN - u zdôraznil, že skutočná tvrdá práca je ešte len pred nami. Medzi prvé body programu jeho nového tímu patrí reštrukturalizácia kancelárie a predsedníctva LEN, vypracovanie a schválenie nových stanov a revízia štruktúry a kalendára súťaží LEN.

"Máme viac ako 8 cieľov v oblasti integrity, transparentnosti a riadenia, 7 cieľov v oblasti inklúzie a prístupu k nášmu športu, 6 cieľov v oblasti spolupráce medzi vodnými disciplínami a 8 cieľov v oblasti udržateľnosti, takže nás čaká veľa práce," povedal Da Silva, ktorý zdôraznil, že jeho cieľom je osloviť každú národnú federáciu, pretože chce dosiahnuť skutočnú jednotu v Európe.

Dodal tiež, že po schválení novej ústavy - očakáva sa to v máji na ďalšom kongrese - jeho tím plánuje rozšíriť predsedníctvo LEN o ďalších členov a je nádej, že v blízkej budúcnosti sa k predsedníctvu FINA môžu pripojiť ďalší dvaja európski členovia.

Novozvolený viceprezident Josip Varvodič tiež poďakoval za dôveru národným federáciám a zdôraznil, že v rodine LEN už nebude žiadne rozdelenie, pretože každý názor bude vypočutý a vítaný.

Prezident FINA Husain al-Musallam sa pripojil k podujatiu prostredníctvom diaľkového spojenia, aby sa prihovoril kongresu LEN.

"Chcel by som zablahoželať rodine LEN k úspešnému ukončeniu tohto dôležitého kongresu - je dôležitý pre budúcnosť LEN a všetkých vodných športov na celom svete," povedal prezident FINA. "Som presvedčený, že nastal čas pracovať ako jedna rodina. Naším cieľom by mala byť podpora vodáckeho hnutia a našich športovcov každým jedným krokom, ktorý urobíme. Každý môže mať iný názor, ale mali by sme byť jednotní a podporovať rozvoj vodného športu."

Prezident FINA na záver: "Európa je pre svet veľmi dôležitá - a svet potrebuje pomoc Európy. S novým prezidentom a jeho tímom FINA počíta s Európou pri podpore rozvoja vodných športov." ( FINA + SPF )


Spracoval Patrik Pavelka
Autor plávanie
Mohlo by vás zaujímať

Úvodný deň na ME v synchronizovanom plávaní juniorov v Alicante

Dnes

Predseda klubu PVK Vrútky Dušan Kucharík:,,Kniha? Niečo úžasné, verím, že si v nej každý nájde to svoje!"

Dnes

Uznesenie a hlasovanie VSVP č. SPF/2022/VSVP/U50/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSVP č. SPF/2022/VSVP/U49/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSVP č. SPF/2022/VSVP/U48/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSVP č. SPF/2022/VSVP/U47/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSVP č. SPF/2022/VSVP/U46/P

Včera

Vyhodnotenie akcie 19th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS BUDAPEST 2022

Včera

Ružinovský plavecký maratón napíše počas víkendu svoju 10.kapitolu, SP v diaľkovom plávaní ponúkne 2. a 3.kolo!

29.6.2022

Naši reprezentanti vycestovali opäť do sveta a to na ME juniorov v španielskom Alicante

29.6.2022

Tréner ženskej vodnopólovej reprezentácie pred odletom na ME U19 Szabolcs Eschwig-Hajts: ,, Všetko pre tím!"

29.6.2022

Fotogaléria z MS v Budapešti - diaľkové plávanie, Tomáš Peciar

29.6.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK