logologo_small

Pre rok 2020 budú do UTM zaraďovaní jednotliví športovci na základe výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku. Kritériá pre zaradenie športovca do Útvaru talentovanej mládeže v Diaľkovom plávaní (do úvahy sa berie aktuálny vek a výkon dosiahnutý v minulom roku od 1.1. do 31.12.).

  1. Dosiahnutie bodového výsledku (FINA bodovacia tabuľka platná pre predchádzajúci kalendárny rok, tj. pre výkony zaplávané v roku 2019 FINA tabuľka 2018) v disciplíne 1500 m voľný spôsob (50 m alebo 25 m bazén) alebo dosiahnutie bodového výsledku (FINA bodovacia tabuľka platná pre predchádzajúci kalendárny rok, tj. pre výkony zaplávané v roku 2019 FINA tabuľka 2018) v disciplíne 800 m voľný spôsob (50 m alebo 25 m bazén) pre 13 ročných.
  2. Odplávanie určeného počtu km na otvorenej vode počas predchádzajúcej sezóny.

Zoznam športovcov zaradených do ÚTM DP 2020


Meno

Priezvisko

Klub

Poznámka

1

Samuel

Košťál

JTBA


2

Patrik

Tapušík

KUPI

3

Daniel

Van Wyk

DELNI

4

Kristián

Obert

ORCAB

5

Matej

Antalík

PKNZ

6

Filip

Polák

ORCAB

7

Filip

Lányi

KUPI

8

Ondrej

Bielik

DELNI

9

Tomáš

Peciar

DELNI

10

Ahmed

Ema

XBSSM

11

Alica

Palovičová

PKMA

12

Miroslava

Dinková

XBSSM

13

Natália

Králová

ORCAB

14

Karolína

Balážiková

ORCAB

15

Lukáš

Kunic

KUPI

Zaradený ako reprezentant

16

Boris

Habrda

PKNZ

Zaradený ako reprezentant

17

Jakub

Poliačik

ORCAB

Zaradený ako reprezentant

Dokumenty k útvorom talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní

2020-08-20 Zoznam ÚTM DP 2020.pdf
Kritéria SPF pre zaradení do menného zoznamu ÚTM v DP.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK