logologo_small

Dôležité informácie o čerpaní rozpočtu na rok 2022!

piatok, 08.07.2022

Prinášame vám dôležité informácie, ktoré vám pomôžu dôkladne sa zorientovať v otázke čerpania rozpočtu na rok 2022 aj so všetkými prílohami, ktoré sú potrebné. Prosím, preštudujte si dané materiály a pristupujte k tomu mimoriadne zodpovedne.

Vážení riadni členovia SPF,

V nadväznosti na schválenie návrhu rozpočtu SPF oficiálne spúšťame proces možnosti čerpania, predkladania vyúčtovaní finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách rozpočtu – Šport mládeže s príslušnosťou, Rozvoj talentovaných športovcov (UTM), vrátane Top Team SPF Talent a Top Team SPF Senior.

V prílohe zasielame Smernicu SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF (ďalej len Smernica s prislušnosťou k SPF); Smernicu SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládeže SPF a Top Talent Teamu (ďalej len Smernica UTM a Top Talent) a Smernicu SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov a reprezentantov zaradených do Top Team SPF (ďalej len Smernica Top Team). Prílohy všetkých Smerníc tvoria špecifikáciu oprávnených výdavkov.

Ostatnými prílohami sú vzory faktúr, vzor žiadosti (objednávka) o zabezpečenie športovej činnosti priamo SPF – odkazy priamo v smerniciach. V prílohe nájdete aj Menný zoznam športovcov zaradených do UTM 2022.

Zmluvy pre riadnych členov SPF sa nevypracovávajú a neposielajú – vyúčtováva sa podľa vyššie uvedených Smerníc SPF, ktoré obsahujú všetky potrebné informácie k vyúčtovaniu a to následovne:

  • Obdobie čerpania prostriedkov je od 01.01.2022 do 31.12.2022.
  • Vyúčtovanie je možné predkladať po častiach – momentálne je možnosť čerpania finančných príspevkov do výšky 50% pridelenej sumy. Pri vyúčtovaní je treba dbať na účelnosť, efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov špecifických pre daný šport, čo bude predovšetkým predmetom kontroly zo strany SPF tak, ako po minulé roky.
  • Prosím, nezabudnite na predloženie platných lekárskych prehliadok, ako jednej z podmienok pri vyúčtovani finančných prostriedkov.
  • Prosim, informujte svojich športovcov o možnosti čerpania Top Talent a Top Team SPF
  • Platí princíp formou refundácie, čiže faktúru s prílohami, prosím, zasielajte naskenované elektronicky mailom na kunikova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu sekretariátu SPF.
  • V maily, prosím, vždy potvrďte, že účet uvedený na faktúre je samostatným bankovým účtom pre verejné prostriedky.


V prípade, že by ste potrebovali poradiť s vyúčtovaním, alebo máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte pani Martinu Kuníkovú.

UTM_MENNY_ZOZNAM_VERZIA_2022_plavanie.pdf
Navrh rozpoctu 2022.pdf
smernica-spf-o-podmienkach-poskytovania,-cerpania-a-vyuctovania-financnych-prostriedkov-z-prispevku-uznanemu-sportu-na-ucel-rozvoja-tale.pdf
smernica-spf-o-podmienkach-poskytovania,-cerpania-a-vyuctovania-financnych-prostriedkov-z-prispevku-uznanemu-sportu-na-ucel-zabezpecenie-.pdf
smernica-spf-o-podmienkach-poskytovania,-cerpania-a-vyuctovania-financnych-prostriedkov-z-prispevku-uznanemu-sportu-na-ucel-sportova-repr.pdf


Spracoval Patrik Pavelka
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Budeme spoločne sledovať PRIAME PRENOSY zo Šamorína z MSR, ktoré nám už klopú na dvere? Pridáte sa k nám?

Včera

Skvelý Tibor Tišťan s novým slovenským rekordom!

Včera

Vrchol ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v gréckych Aténach

Včera

Prípravné sústredenie diaľkoplavcov v Lloret de Mar v Španielsku

Včera

Úvodný deň na ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v Aténach

24.5.2024

Štart v gréckych Aténach s našimi dievčatami už dnes!

23.5.2024

Najbradatejší slovenský rekord v knihe rekordov z roku 1986 konečne padol - rekord Géryho prekonal František Jablčník!

22.5.2024

Pokyny k opakovanej riadnej Konferencii SPF!

20.5.2024

Mladší juniori odlietajú v utorok na ME v synchronizovanom plávaní, šampionát sledujte NAŽIVO!

22.5.2024

Ako dopadli naši diaľkoplavci v prvom kole Európskeho pohára v talianskom Piombino?

20.5.2024

Európsky pohár v diaľkovom plávaní v talianskom Piombino s našou výpravou!

17.5.2024

List prezidenta SPF Ivana Šuleka ku konferenciám SPF

14.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK