logologo_small

Dôležité pred VC Slovenska v Šamoríne!

štvrtok, 04.03.2021|Posledná aktualizácia 04.3.2021 10:19


VEĽKÁ CENA SLOVENSKA V PLÁVANÍ - Bezpečnostné pokyny pre vstup a výstup do karanténnej bubliny v Šamoríne, ktorú organizuje Slovenská plavecká federácia

Na základe citovanej vyhlášky z Ministerstva školstva, sekcie športu - Výnimky pre športovcov vo Vyhláške ÚVZ samotní športovci nemusia podľa paragrafu 8 písmena i, j, k absolvovať povinnú karanténu pri vstupe na územie Slovenskej republiky. V priloženom dokumente vo formáte PDF nájdete všetko podstatné a dôležité, prikladáme k tomu plagát konania súťaže VC Slovenska od 5. do 7.marca 2021 v Šamoríne, zoznam klubov, menný zoznam športovcov s jednotlivými disciplínami, program priebehu podujatia.

Dôležité body podľa paragrafu 8 pre osoby, ktoré :

I) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu alebo účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a

3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu.

J) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu
3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu

k) vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. sú reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo

2. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo


3. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo


4. sú športovcami a členmi realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, alebo


5. osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,


6. a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej zo skutočností podľa prvého bodu až piateho bodu.


Tento oznam vydáva Slovenská plavecká federácia pre potreby dopravy športovcov a ich sprievodu do miesta konania pretekov - schválených RÚVZ ako aj na cestu domov.

Dôležité dokumenty :

vestník vlády, jednotlivé body s výnimkami:

vestnikvlady.png

Program podujatia VC Slovenska :

GP 2021-program.pdf

Plagát VC Slovenska, Šamorín 2021

GP 2021-plagát.pdf

Štatistika po odhláškách na VC Slovenska :

20210305_statistikaAKTUAL_po2.pdf


Kluby a prihlášky na VC Slovenska :

20210305_kluby_prihlaskyAKTUAL_po2.pdf


Jednotlivé disciplíny na VC Slovenska:


20210305_disciplinyAKTUAL_po2.pdf
Zoznam ŠO_VCS_2021.pdf


Spracoval Patrik Pavelka
Autor
Značky
home
top
Mohlo by vás zaujímať

Po Štokholme smerujeme na míting do Grazu, tréner Procházka: ,, Nepamätám si, žeby sme sa v taktom počte zúčastnili nejakých pretekov."

Dnes

Dnes naživo s prezidentom SPF Ivanom ŠULEKOM!

19.4.2021

Na slovíčko po Štokholme, aký bol Swim Open Stockholm 2021 očami našich plavcov?

18.4.2021

Multistretnutie starších juniorov v Kyjeve

17.4.2021

Dôležité info pred ORCA Cupom!

17.4.2021

Reportáž na TA3 a reakcia na aktuálne dianie s prezidentom SPF Ivanom Šulekom

17.4.2021

Víkendová súťaž ,, Bubble Open " v šamorínskej bubline!

16.4.2021

Priebežné plnenie limitov na majstrovstvá Európy

16.4.2021

Pre SPF je šesť ľudí málo, Ivan Šulek: ,,V pondelok sa bazény neotvoria."

15.4.2021

Starší juniori nabrali smer ukrajinský Kyjev!

15.4.2021

Vodnopólová sezóna 2020/21 je na Slovensku prerušená od októbra a jej osud je zrejme každému jasný

15.4.2021

Žiaľ, aj tento rok bez BB Cupu!

14.4.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK