logologo_small

Dôležitý oznam

pondelok, 09.03.2020|Posledná aktualizácia 12.3.2020 11:31

Slovenská plavecká federácia sa v súvislosti s aktuálnou situáciou čoraz viac zvyšujúceho rizika prenosu vírusu - Koronavírus COVID-19 rozhodla prijať opatrenia v súvislosti s podujatiami, ktoré organizuje v plaveckých športoch, ako aj odporúčania pre podujatia, ktorých organizátormi sú riadni členovia SPF (športové kluby plaveckých športov).

Medzičasom opodstatnenosť prijatia týchto opatrení potvrdilo aj rozhodnutie Ústredného krízového štábu, ktorý rozhodol, že na obdobie 14 dní sa rušia okrem iných aj športové podujatia.

Zákaz usporiadania športových podujatí platí pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy, avšak SPF odporúča rešpektovať a riadiť sa predmetným zákazom, ako aj každým v budúcnosti vydaným opatrením, aj zo strany riadnych členov SPF športových klubov, ktoré organizujú vlastné súťaže, preteky, zápasy či turnaje.

Na základe rozhodnutia SPF, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu, SPF ruší a pozastavuje všetky súťaže v plaveckých športoch. Rozhodnutie sa dotýka súťaží, pretekov, zápasov, turnajov alebo iných hromadných plánovaných akcií reprezentačných družstiev až do odvolania.

SPF ako riadiaci orgán pre plavecké športy na území SR odporúča všetkým svojim členom, aby pokiaľ možno čo najviac obmedzili cestovanie športovcov a realizačných tímov do krajín, kde sa yvskytuje vírus Koronavírus COVID-19, aby v rámci tréningového procesu zabezpečili, riadili sa a rešpektovali všeobecne známe hygienické opatrenia a odporúčania, ktoré môžu predchádzať šíreniu predmetného vírusu.

Zároveň SPF dôrazne odporúča priebežne sledovať a rešpektovať opatrenia, rozhodnutia či stanoviská príslušných ústredných, ale aj regionálnych orgánov štátnej správy Úradu verejného  zdravotníctva SR.

SPF si takisto dovoľuje vyzvať aj samotných športovcov a športových odborníkov, aby sa pokiaľ možno čo najviac vyhýbali návštevám verejných priestorov s veľkým výskytom ľudí, ako kiná, koncerty, obchodné centrá a pod.

O akciách jednotlivých reprezentácií v plaveckých športoch a účasti na nich bude rozhodovať v najbližších dňoch Rada SPF podľa aktuálneho stavu vývoja situácie.

SPF vyzýva všetkých svojich členov na patričnú obozretnosť.

SPF bude celkovú situáciu a jej vývoj sledovať a prípadne na ňu operatívne reagovať a prípadné rozhodnutia alebo opatrenia bude komunikovať prostredníctvom webového sídla SPF a facebookového profilu.

Aktuálne informácie týkajúce sa opatrení vydávaných orgánmi krízového riadenia Slovenskej republiky v súvislosti s vírusom Koronavírus COVID-19 môžete sledovať na webovej stránke: https://www.minv.sk/?skr

Pre bližšie informácie ohľadom vírus Koronavírus COVID-19 je možné kontaktovať infolinku Národného centra zdravotníckych informácií, kde príslušní odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín 7 dní v týždni.

Na otázky súvisiace s ochorením na vírus COVID-19 odpovedajú odborníci na telefonických linkách s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou:

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR

Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Nové podujatie na našej plaveckej mape!

Dnes

Olá, Olá, Zemplínska Šírava nás všetkých volá!

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U136/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U135/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U134/P

Včera

Richard Nagy dnes na OH v Tokiu na 200 metrov motýlik do semifinále nepostúpil

26.7.2021

Zápis VSPL č. SPF/2021/VSPL/Z7

26.7.2021

VIDEO! So športovou odborníčkou a trénerkou Evkou Piatrikovou na zaujímavé témy!

26.7.2021

Reakcie na jednotlivé výkony na OH v Tokiu, Andrea a Richard!

26.7.2021

Skvelí Slováci v nedeľu v Paríži na 9.mieste!

25.7.2021

Andrea Podmaníková na OH v Tokiu s národným rekordom, ale bez postupu do semifinále

26.7.2021

Richard Nagy do finále nakoniec nepostúpil

24.7.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK