logologo_small

Generálna sekretárka SPF Ivana LANGE: "Slovenská plavecká federácia neutrpí žiadne straty, kluby získajú dokonca viac!"

pondelok, 19.06.2023|Posledná aktualizácia 19.6.2023 19:39

Mimoriadne vzácnym hosťom vedenia Slovenskej plaveckej federácie bol počas uplynulého týždňa prvý muž LEN-u a viceprezident World Aquatics Antonio Da Silva. Tento sympatický Portugalčan navštívil Slovensko už po tretí raz a aj to je dôkazom toho, že naša diplomacia pracuje na plné obrátky a že sa u nás cíti veľmi dobre. Počas dvoch dní sa stretol s prezidentom SPF Ivanom Šulekom, generálnou sekretárkou SPF Ivanou Lange, členkou technickej komisie World Aquatics Martinou Moravcovou a absolvoval prehliadku priestorov v šamorínskom X-bionic Sphere, kde sa už 19.augusta 2023 bude konať jedno z kôl európskeho pohára v diaľkovom plávaní, ale o dva roky aj ME U23 v plávaní, ktoré Slovensku boli pridelené. Dôkazom toho, že vieme organizovať tieto podujatia bol aj skvelý feedback na našu prácu počas plaveckej časti EYOF 2022, ktorý sa konal v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. A navyše, Športové centrum X-bionic Sphere v Šamoríne sa v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou (SPF) uchádza o certifikát akreditovaného centra Európskej plaveckej federácie (LEN). Pri tejto príležitosti sa v piatok v priestoroch X-bionic Sphere konala aj tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili Antionio Da Silva, Ivan Šulek, Ivana Lange, Martina Moravcová, ale aj generálny riaditeľ X-bionic Sphere Michal Kraus a generálny sekretár SOŠV Jozef Liba, ktorý si po tlačovej konferencii na záver bohatého programu šéfa LEN-u dopriali partičku golfu.

S generálnou sekretárkou Slovenskej plaveckej federácie Ivanou Lange sme sa krátko po tom, ako Antonio Da Silva nastúpil do lietadla a odletel zo Slovenska porozprávali o tom, ako ona vníma samotné návštevy prvého muža LEN-u u nás: ,,S ohromným potešením reflektujem na nedávnu návštevu pána Silvu, prezidenta LEN na území Slovenska. Tento významný okamih predstavuje už tretiu prestížnu audienciu, ktorú naša plavecká komunita môže pripísať do svojej histórie. Z toho pre mňa vyplývajú dva dôležité fakty, ktoré by nemali zostať bez povšimnutia. Po prvé, nadviazanie nového vedenia LEN na svoje predvolebné sľuby je evidentnou skutočnosťou. Ich systematické napĺňanie a presadzovanie ideálneho prostredia pre plavecké športy dostávajú postupne svoju kontúru. Očividným dôkazom toho je aj zreteľný záujem o vnútorné dianie v národných plaveckých federáciách a úprimná snaha počúvať a rešpektovať názory a podnety ich predstaviteľov. Toto významné angažovanie prináša nový impulz a dáva silu našej spoločnej vízii. Po druhé, je to úspešná práca Slovenskej plaveckej federácie na diplomatickom poli, ktorú nemožno podceňovať. Návšteva pána Silvu je iba viditeľným vrcholom povestného ľadovca, pod ktorým sa skrýva usilovná práca, ktorá môže byť na prvý pohľad skrytá pred očami verejnosti. Naše zviditeľnenie a prestíž na medzinárodnej úrovni sa odzrkadľuje nielen v nominácii až piatich našich plaveckých rozhodcov na významné medzinárodné podujatia v tomto roku, ale aj v dôvere, ktorú nám LEN prejavil zverením organizácie EP v diaľkovom plávaní a ME U23. Pre SPF je organizácia ME U23 a EP dôležitá z viacerých hľadísk. Popularizácia nášho športu na Slovensku, nakoľko sme ako najviac skúšaný šport v kovidovom období prišli o mnohých členov a nutne potrebujeme rozšíriť členskú základňu, je nutné dať verejnosti na vedomie, že plávanie patrí k hlavným ľudským zručnostiam a v neposlednom rade ide o určitý druh reciprocity v rámci spolupráce s LEN. Nemôžeme len žiadať, ale i ponúkať riešenia. Okrem toho sme si dokázali vybojovať cenné zastúpenie v Technickej komisii World Aquatics s účasťou Martiny Moravcovej. Takéto významné pozície v medzinárodných orgánoch, ako aj úspešná intervencia Martiny vo WA, kde sme dosiahli zmenu nominačných pravidiel štafiet pre olympijské hry svedčia o našej profesionalite, zručnosti a schopnosti efektívne ovplyvňovať podmienky pre športovcov. Tieto úspechy sú obzvlášť dôležité, pretože sa podarilo eliminovať pôvodné pravidlá, ktoré znevýhodňovali menšie štáty, vrátane nášho vlastného, a tým sme dosiahli rovnoprávnejšie podmienky v štafetových disciplínach. A v neposlednom rade považujem za veľký úspech zisk LEN akreditácie pre naše olympijské tréningové centrum. Návšteva pána Silvu bola dlhodobo plánovaná už od začiatku tohto roka, vzhľadom na jeho plný kalendár. Som však nesmierne spokojná, že sa nám napokon podarilo nájsť ideálny časový rámec, ktorý nám umožnil dôkladne a podrobne oboznámiť pána prezidenta s aktuálnou situáciou, v ktorej sa SPF momentálne nachádza. Hľadali sme spoločné riešenia a možnosti. LEN nám ponúkol pomocnú ruku, a ak by sa situácia vyvíjala tak, že táto pomoc bude nutná, s veľkou vďačnosťou ju príjmeme. Som hrdá na naše úspechy a našu spoluprácu. Verím, že dokážeme využiť túto vzácnu príležitosť a návštevou pána Silvu sme vstúpili do novej etapy spolupráce, ktorá posilní náš vzájomný vzťah a vyústi do ešte väčších úspechov, " prezradila nám s úsmevom na tvári spokojná generálna sekretárka SPF Ivana Lange. Hovoríte teda, že - ak to bude nutné, považujete teda momentálnu situáciu za stabilizovanú ? ,, Viete, riadiť loď na pokojnom mori nevyžaduje výnimočné schopnosti. Skutočná hodnota a zručnosť skvelého vodcu sa však prejaví práve v búrke. V tomto smere pán Šulek dokázal svoje vynikajúce riadiace schopnosti tým, že efektívne zvládol situáciu, do ktorej sa nedostal vlastným zavinením. Výsledkom jeho neúnavného úsilia je, že Slovenská plavecká federácia v konečnom dôsledku neutrpí žiadne straty z pôvodne plánovaného rozpočtu a kluby získajú od SPF tento rok 30 percent namiesto pôvodne plánovaných 20 percent finančnej podpory. Tieto výsledky sú výsledkom mnohých stretnutí a rokovaní, za ktorými stoja pán Šulek a jeho tím." Tvrdíte teda, že sa pán prezident SPF Ivan Šulek do tejto situácie nedostal vlastnou vinou? ,,Na celej situácii je pre mňa nepochopiteľná jedna vec. Skutočnosť, že fungovanie celej federácie, financovanie klubov a reprezentácia SPF na medzinárodných súťažiach a olympijských kvalifikáciách sú ohrozené, je spôsobená našimi vlastnými členmi. Boli to naši vlastní členovia SPF, ktorí neváhali obísť hlavného kontrolóra športu a nahlásili prípad z roku 2019, ktorý je predmetom súdneho konania a doteraz nie je jasné, kto v tomto prípade pochybil, a to priamo na ministerstvo školstva... s vedomím, že tým ohrozujú chod celej federácie. Exekúcia Modrí Draci odhalila pravú tvár skupiny ľudí v SPF, ktorých jasným cieľom nie je blaho SPF, ale osobná vendetta proti prezidentovi SPF . Otázku, ktorú treba zodpovedať prioritne je, či požadovaním výchovného od SPF, či ŠKP plávanie nedošlo k hrubému porušeniu zákona. Napriek tomu, že existuje veľká pravdepodobnosť kladnej odpovede na túto otázku, dovolia si využiť túto kauzu na zdiskreditovanie vedenia SPF. To je, ako keď niekto pustí v svojom byte na treťom poschodí 9 poschodového domu úmyselne plyn a po jeho výbuchu a zničení celého domu kritizuje prezidenta hasičského zboru za neskorý zásah a žiada jeho hlavu. Dôkazom pochybnosti o pevných základoch celej kauzy svedčí i fakt, že ministerstvo po doložení všetkých dôkazov i zo strany SPF, nielen zo strany organizovanej skupiny s úmyslom poškodiť SPF, ustúpilo zo svojho pôvodného zámeru skrátiť SPF príspevok uznanému športu a v konečnom dôsledku po zváženi všetkých faktov vyplatí SPF pôvodne určenú čiastku v plnej miere. Ďalším faktorom, ktorý zohráva dôležitú úlohu v tomto prípade, je momentálne platný zákon o športe, ktorý podľa môjho názoru nutne vyžaduje prehodnotenie. Jeho "chybičky krásy" vedú k situácii, kde až desať športových federácií bolo zbavených finančných prostriedkov a zápasia s rovnakými problémami ako SPF. Množstvo byrokracie, obmedzené možnosti využívania financií a neumožnenie prevodu finančných prostriedkov z jedného roka do druhého sú len malou ukážkou zo zákona, ktorý by mal športu pomáhať a nie mu škodiť. Zákon o športe bol tvorený za pochodu, pravdepodobne s dobrým úmyslom, priniesol však toľko byrokracie, že menšie zväzy majú problémy a dovolím si tvrdiť, že 99% NŠZ by pri hĺbkovej kontrole porušilo tento zákon. Informačný systém športu nefunguje už niekoľko rokov, ale zväzy dostávajú rôzne upozornenia a postihy za nedodržiavanie zákona. Celé spustenie zákona o športe prirovnám ku športovému zápasu, kedy sú na ihrisku dve družstvá, ale pravidlá podľa ktorých sa má hrať nikto nevie, lebo sa vysvetľujú rozhodcami počas zápasu, pričom pravidlá vylučovania a trestov sa dodržiavajú striktne. Takýto chaos nastal od začiatku. Rozhodcovia sú zrazu aj hráči v týchto družstvách /členovia UČPS sú v orgánoch spravodlivosti takmer vo všetkých zväzoch.../ Je dôležité, aby sme sa tejto situácii čo najskôr postavili tvárou v tvár a hľadali vhodné riešenia. Spoločne s našimi členmi a zainteresovanými stranami musíme pracovať na odstránení týchto prekážok a vytvorení lepších podmienok pre všetky športové federácie." Generálna sekretárka SPF Ivana Lange je vo svojej funkcii na SPF od novembra 2021, dlhšie sme sa chystali spoločne priblížiť vám jej pocity z jej práce a práve teraz nastal ten čas, aby sme tak konečne spoločne urobili: ,, S nadšením som pristúpila k práci v SPF s veľkými plánmi a bola som pripravena využiť skúsenosti, ktoré som nadobudla počas môjho pôsobenia vo veľkých plaveckých federáciách, ako je napríklad nemecká plavecká federácia. Musím však priznať, že ma negativne prekvapili medziľudské vzťahy, ktoré vo federácii prevládali. Absencia empatie a základov slušného správania sa niektorých kolegov ma nepríjemne zaskočili. Postupne sa s nimi však lúčime, alebo boli dokonca zo svojich funkcií odvolaní členskou zakladnou. Pokiaľ ide o moju konkrétnu prácu, zodpovednosti a kompetencie, po svojom predchodcovi som našla doslova mínové pole na väčšine frontov - či už ide o diplomatické, alebo finančné záležitosti týkajúce sa využívania (alebo zneužívania) zdrojov a prostriedkov SPF, alebo napríklad znemožnenie využívania podpory od World Aquatics v celkovej sume až 90 000 dolárov zapríčinené absenciou pracovnej disciplíny a nielen pracovnej morálky. Je len ťažko uveriteľné, že minulé vedenie nemalo o jeho konaní žiadne vedomosti. Snažím sa zlepšiť túto situáciu a postarať sa o to, aby fungovanie SPF bolo efektívnejšie a transparentnejšie. Vďaka dôslednej analýze a vývoju nových procesov a postupov sa snažíme odstrániť nedostatky, ktoré sme identifikovali a zabezpečiť riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami federácie. Verím, že spoločným úsilím a podporou od všetkých zainteresovaných strán dokážeme prekonať tieto výzvy." Jednoduché to isto nemáte, neodradilo vás to od práce a od jednotlivých výziev pri zistení týchto skutočností? ,,Nie, neodradilo. Verím, že SPF sa uberá správnym smerom. Máme prezidenta, ktorý je uznávaný medzi zahraničnými kolegami, ako aj vedúcimi osobnosťami európskej plaveckej federácie. V našom tíme máme svetovo uznávanú osobnosť - Martinu Moravcovú, ktorej neúnavná, systematická a vysoko efektivna práca, napriek tomu, že je finančne neohodnotená, prispieva k riešeniu aj náročných situácií, ktorými sa z času na čas borí nejedna federácia. Okrem toho, aktuálne formujeme nový tím sekretariátu, kde spolu s našimi skalnými pracovníkmi, na ktorých prácu sa môže každý člen SPF kedykoľvek spoľahnúť, čoskoro privítame aj nových kolegov, ktorí nám pomôžu dotvoriť kolektív ľudí zanietených pre šport. A nakoniec, verím v dôveru našich členov. Verím, že neumožnia, aby slušnosť a kredibilita prezidenta SPF bola potrestaná, a neverím, že by členská základňa dala prednosť zákerným praktikám sledujúcim jasne osobné ciele. Dôverujem našim členom, že majú na srdci blaho federácie a sú ochotní stáť za správnymi hodnotami a princípmi."

Spracoval Patrik Pavelka
Autor aktualitySPF
Mohlo by vás zaujímať

ME v plávaní v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni už tento týždeň aj s 11-tkou našich reprezentantov!

Dnes

Majstrovstvá Slovenska žiakov v plávaní v krátkom bazéne v Dolnom Kubíne od piatka do nedele

1.12.2023

Vodnopólový EU Nations v Brne aj s našou ženskou reprezentáciou sledujte NAŽIVO!

30.11.2023

V prvom štvrťfinále LEN Challenger Cupu tesná výhra KVP Nováky nad SC Kreuzlingen

28.11.2023

Mladší juniori v sobotu a v nedeľu v slovinskom Kranji na plaveckom podujatí CECJM Slovenia 2023

24.11.2023

Januárové ME vo vodnom póle majú oficiálne nových organizátorov

28.11.2023

Vodní pólisti KVP Nováky si veria na postup do finále Challenger Cupu!

22.11.2023

Slovenský pohár v zimnom plávaní - 2. a 3.kolo!

22.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U60/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U59/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U58/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U57/P

21.11.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK