logologo_small
piatok, 02.10.2020|Posledná aktualizácia 20.1.2021 16:30

Súhrn prestupov, ITC a hosťovaní k 30.09. 2020

Upozornenie: Prestup, ITC alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.

Informácia pre prestupujúcich hráčov z a do zahraničia majú možnosť prestúpiť do 30.10.2020. Lehota bola posunutá LENom.

Dňa 20.01.2021 na základe rozhodnutia Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2020/RR/RR1/U2/P boli vykonané zmeny v prestupoch a hosťovaniach - viď prestupy a hosťovania opravené.

prestupy k 30.09.2020.pdf
ITC k 30.09.2020.pdf
hostovania k 30.09.2020.pdf


hostovania k 30.09.2020 opravene.pdf
prestupy k 30.09.2020 opravene.pdfMartina Kuníková
Mohlo by vás zaujímať

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U12/P

10.5.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U11/P

22.3.2021

Nominačný list na výcvikový tábor mužov U15 SR Nováky

22.3.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U10/P

22.3.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U9/P

15.3.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U8/P

15.3.2021

Nominačný list na výcvikový tábor mužov U17 SR Nováky

11.3.2021

Nominačný list na výcvikový tábor mužov SR Nováky

11.3.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U7/P

15.3.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U6/P

15.3.2021

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2021/VSVP/U5/P

8.3.2021

Nominačný list na VT ženy U17 a U15 Nováky

10.3.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK