logologo_small
piatok, 02.10.2020|Posledná aktualizácia 20.1.2021 16:30

Súhrn prestupov, ITC a hosťovaní k 30.09. 2020

Upozornenie: Prestup, ITC alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.

Informácia pre prestupujúcich hráčov z a do zahraničia majú možnosť prestúpiť do 30.10.2020. Lehota bola posunutá LENom.

Dňa 20.01.2021 na základe rozhodnutia Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2020/RR/RR1/U2/P boli vykonané zmeny v prestupoch a hosťovaniach - viď prestupy a hosťovania opravené.

prestupy k 30.09.2020.pdf
ITC k 30.09.2020.pdf
hostovania k 30.09.2020.pdf


hostovania k 30.09.2020 opravene.pdf
prestupy k 30.09.2020 opravene.pdfMohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 44/2023 zo dňa 28.11.2023

30.11.2023

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 43/2023 zo dňa 24.11.2023

25.11.2023

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 42/2023 zo dňa 23.11.2023

25.11.2023

Nominácie rozhodcov Zápis RK18 v4 - aktualizácia 23.11.2023

25.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U60/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U59/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U58/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U57/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U56/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U55/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U54/P

21.11.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U53/P

21.11.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK