logologo_small

Zápisnica z Mimoriadnej Konferencie zverejnené dňa 23.08.2022

Zápisnica 2 Mimoriadna Konferencia SPF_doplnené dňa 02_09_2022.pdf
Príloha 1 Delegáti podľa zoznamu hlasujúcich.pdf
Príloha 1a Zoznam všetkých hlasovaní (vrátane neplatných podľa časového poradia).pdf
Príloha 1b Zoznam platných (dodatočne overených) hlasovaní delegátov.pdf
Príloha 1c Zoznam neplatných hlasovaní delegátov (neplatné hlasovania označené formou prečiarknutého textu).pdf
Príloha 2 Pripomienky delegátov klubov k MK SPF formou Per Rollam zo dňa 24.07.2022.pdf
Príloha 3_odlišného stanoviska delegáta STUAS - Vyjadrenie delegáta STUAS zo dňa 29.07.2022.pdf
Príloha 4_Rokovací poriadok - Pripomienky delegátov klubov k MK SPF formou Per Rollam 24.07.2022.pdf
Príloha 5 Vyrocna sprava SPF 2021.pdf

Príloha 6 Odlišné stanoviská delegátov - doplnené dňa 02.09.2022

Sťažnosť delegáta klubu STUAS pána Blaža.pdf
Sťažnosť delegáta klubu AQSLE pána Pavuka.pdf
Sťažnosť delegáta klubu SKMD pána Myndiuka.pdf
Sťažnosť delegáta klubu STU pani McDonnell.pdf

Mimoriadna Konferencia SPF zverejnené dňa 18.07.2022

Zvolanie mim.Konf_ (002).pdf
Vyrocna sprava SPF 2021 verz.1 F (6).pdf
Rokovací poriadok SPF_23072022.pdf
_2022_Konferencia_napocet_18_7_2022.pdf


SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK