logologo_small
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_257_podpora plavcov na rok 2022.pdf
Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF2021VSPLU79P_platy plavcov.pdf
smernica-spf-o-programe-podpory-profesionalnych-sportovcov-spf_od 22.12.2021.pdf
Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU257P.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL SPF_čSPF2021VSPLU79P_podpora plavcov na rok 2022.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_258_odmena za rekord SR_Dusa.pdf
Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF2021VSPLU78P_odmeny za SR rekordy Matej Dusa.pdf
Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU258P.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL SPF_čSPF2021VSPLU78P_odmeny za rekordy SR_Duša.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK