logologo_small

Seniori

Typ: Reprezentácia

Kategória: Seniori

Sezóna: 2019

Počet plavcov: 20 

Realizačný tím:

Miroslav Nowak

Športový riaditeľ SPF

sport@swimmsvk.sk

00421903717236 


Vladimír Železník

Manažér reprezentácie SR v plávaní

vzeleznik@centrum.sk

00421905469434


Projekt prípravy reprezentačného družstva seniorov Slovenskej republiky v plávaní pre RTC 2019 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom plávaní. Je zameraný na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach.

Reprezentačné družstvo SR pre rok 2019 je otvorený systém.
Do reprezentačného “A” a “B” družstva seniorov pre RTC 2019 sú zaradení pretekári, ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané limity bodových výkonov:

  • dňom 01.01.2019: v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2017.
  • dňom 01.07.2019: v období od 01.01.2019 do 30.06.2019 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2018.

Do reprezentačného družstva seniorov pre RTC 2019 mimo uvedených termínov môžu byť zaradení pretekári, ktorí splnili limit a podmienky pre účasť na vrcholné podujatie v období medzi posledným dňom pre zaraďovanie do reprezentačného družstva a uzavretím obdobia nominácie na vrcholné podujatie. Pretekári po splnení predpísaných podmienok a výkonov budú doplnení do pôvodných zoznamov reprezentantov. Juniorskí reprezentanti, ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do seniorskej reprezentácie sa môžu zúčastňovať seniorských vrcholných podujatí, ak plnia požiadavky pre dané podujatie.

Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní k 01.01.2019 / aktualizácia (schválené Radou SPF 13.02.2019)
Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní k 01.01.2019 (schválené Radou SPF 14.01.2019)

Juniori

Typ: Reprezentácia

Kategória: Juniori

Sezóna: 2019

Počet plavcov: 50

Realizačný tím:

Miroslav Nowak

Športový riaditeľ SPF

sport@swimmsvk.sk

00421903717236 


Vladimír Železník

Manažér reprezentácie SR v plávaní

vzeleznik@centrum.sk

00421905469434 


Miloš Božik

Reprezentačný tréner juniorov SR v plávaní

myloosko@gmail.com

00421907979751


Jiří Adámek

Asistent reprezentačného trénera starších juniorov

jiri.adamek@orcabratislava.sk

00421908701272 


Karel Procházka

Asistent reprezentačného trénera mladších juniorov

karel.prochazka@gmail.com

00421915743083


Projekt prípravy reprezentačného družstva juniorov Slovenskej republiky v plávaní pre RTC 2019 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom plávaní. Je zameraný na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach s cieľom vytvoriť širšiu základňu pre budúcu seniorskú reprezentáciu.

Reprezentačné družstvo SR pre rok 2019 je otvorený systém.
Do reprezentačného družstva starších a mladších juniorov pre RTC 2019 sú zaradení pretekári, ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané limity bodových výkonov:

  • dňom 01.01.2019: v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2017.
  • dňom 01.07.2019: v období od 01.01.2019 do 30.06.2019 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2018.

Do reprezentačného družstva starších a mladších juniorov pre RTC 2019 mimo uvedených termínov môžu byť zaradení pretekári, ktorí splnili limit a podmienky pre účasť na vrcholné podujatie v období medzi posledným dňom pre zaraďovanie do reprezentačného družstva a uzavretím obdobia nominácie na vrcholné podujatie.

Plán práce reprezentačného družstva SR juniorov v plávaní na RTC 2019 schválený Radou SPF 15.11.2018
Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní RTC 2019 k 01.01.2019 (schválené Radou SPF 14.01.2019)
Plán práce reprezentačného družstva SR juniorov v plávaní na RTC 2019 akt. k 13.2.2019
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK