logologo_small

Lekcia číslo 5, dnes s vodným pólom

28.10.2020

Ďalší týždeň na suchu začneme novou lekciou cvičenia

28.10.2020

Cvičíme doma - lekcia č. 3

28.10.2020

Výživa športovcov v plávaní ...alebo ako optimalizovať výživu plavcov a ako ich edukovať v oblasti výživy

18.3.2020

Seminár pre trénerov - Antidoping a Výživa

29.2.2020

Seminár pre trénerov plávania - 5.3.2020 Bratislava

29.2.2020

Staň sa vysokoškolsky vzdelaným trénerom plávania najvyššej kvalifikácie !

1.3.2020


VZDELÁVANIE ROZHODCOV 


Etika športu - základné pojmy
Rýchla pomôcka rozhodcu
Psychológia športu
Prvá pomoc
Pravidlá plávania - dodatok
Pravidlá plávania
Pravidlo - plavky
Pedagogika_sportu.ppt
Pravidlá - MastersKritériá na zaradenie rozhodcu SPF na FINA zoznam
Smernica SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov ku 1.3.2020
Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 1.1.2020

Záznam rozhodcu v cieli.pdf
Diskvalifikačné karty
Dlhé trate - medzičasy


SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK