logologo_small

Pokyny na dodržiavanie opatrení počas tréningového procesu

piatok, 22.05.2020|Posledná aktualizácia 22.5.2020 13:57

Vážení členovia SPF,

teším sa spolu s Vami, že sa vrátil život do bazénov na Slovensku, aj keď zatiaľ iba pozvoľne. Zdravie a opatrnosť sú však aj napriek dobrým výsledkom pre mňa osobne, ale aj pre všetkých členov SPF na prvom mieste. Najdôležitejšie opatrenia sú až do odvolania nasledovné:

Do priestoru krytej plavárne by mali vstupovať iba športovci bez sprievodu rodičov, tí odprevadia svoje dieťa iba pred hlavný vchod a čakajú vonku pred budovou. Každý kto vchádza do budovy bude dodržiavať odstupy a v budove je povinný nosiť rúško. Pred vstupom do šatne je mu odmeraná teplota a po jednom (nie hromadne) sa ide prezliecť do šatne, ktorú opúšťa v čo najkratšom čase a pokračuje do priestoru bazéna. Tréner dohliada na celú skupinu a deň vopred posiela zoznam + podpisuje pred prvým vstupom Covid dotazník (stiahnuť na stránke SPF v článku https://swimmsvk.sk/informacie-ku-treningom-reprezentacie-od-1852020) . Tréner zodpovedá na bazéne za bezpečnostné pokyny a to tak, že čo najskôr pošle športovcov do vody, aby boli dezinfikovaní chlórom. Pokyny k tréningu preto nedáva na suchu, ale vo vode a po celý čas s rúškom. Športovci sú, samozrejme, vo vode bez rúška, ktoré si odložia v blízkosti vstupu do bazénu. Sprchy sú odstavené, fungujú iba toalety, teda nikto sa nezdržiava v priestoroch šatne hromadne. Športovci opúšťajú bazén po jednom tak, aby dodržiavali odstup od seba. Po ukončení tréningu vylezú z vody a nasadzujú si rúško a čím skôr opúšťajú budovu bazéna. Riadia sa pokynmi zodpovednej osoby SPF, prevádzky bazéna a trénera.

Verím, že budete všetci zodpovední a vážite si to, že môžeme začať s tréningami. Akékoľvek nerešpektovanie týchto opatrení sa nám môže vypomstiť.

Ďakujem a ostávam s pozdravom.

Ivan Šulek - prezident SPFSpracoval Patrik Pavelka
Autor Patrik Pavelka
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2019/R/Z11

4.8.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z10

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z9

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z8

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z7

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z6

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z5

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z4

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z3

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z2

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2019/R/Z1

24.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z9

23.7.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK