logologo_small

Prvá obrázková, vode odolná príručka vodného póla je na svete!

streda, 06.05.2020|Posledná aktualizácia 6.5.2020 17:31

Na svete je už u nás pár dní pútavá a veľmi vkusne urobená príručka základov vodného póla, ktorá je preložená už aj do slovenského jazyka. Je dôležité zdôrazniť, že je schválená Európskou úniou plaveckých športov LEN a tiež aj Slovenskou plaveckou federáciou. Je to prvá metodická príručka vodného póla pre začínajúcich hráčov vodného póla. Je v nej opísaných celkovo 40 základných pravidiel používaných pri samotnej hre aj počas každodenných tréningov a je urobená príjemnou a hravou formou, ktorá vás bude isto baviť.Táto metodická príručka je zároveň veľkou príležitosťou pre prezentáciu klubu aj u nových, dosiaľ neoslovených partnerov. Máte jedinečnú možnosť osloviť našu vodnopólovú mládež modernou, príjemnou a účelnou metódou prístupu pre nových šampiónov vodného póla. Samotná publikácia pod názvom ,, Základy vodného póla " oslovila bývalého skvelého slovenského vodnopólového reprezentanta Gejzu Gyurcsiho, ktorý bol významnou oporou reprezentácie na mnohých medzinárodných podujatiach. Účastník Olympijských hier v Sydney (2000), niekoľkých svetových šampionátov (1998, 2001, 2003) a majstrovstiev Európy (1997, 1999, 2001, 2003), hráč materského klubu Slávia UK Bratislava, aktuálne pôsobí ako manažér vodnopólových reprezentácii na Slovenskej plaveckej federácii a k danej publikácii sa vyjadril : ,, Po prečítaní tejto publikácie som si uvedomil, že u nás neexistuje žiadna odborná pomôcka pre vodné pólo. Preto veľmi rád podporím vznik takejto úžasnej knihy a je mi veľkou cťou, že môžem byť pri jej zrode. Nepochybujem, že bude veľkou pomôckou pre kluby, trénerov a aj malých pólistov a v praxi si nájde svoje uplatnenie. Odporúčam ju smelo použiť na bazénoch a osvojiť si z nej všetko, rad za radom, ako to napísala pani Ildikó Szedlmayerová.“ Ako prezradila samotná autorka : ,,Verím v to, že jestvuje iný spôsob na vyučovanie detí: s láskou, s kladným posilnením, s humorom,s kreatívnosťou, s hrou ich učiť. Verím, že moji žiaci sú moji rovnocenní partneri v práci.” Zostáva len veriť, že kniha naše vodnopólové kluby na Slovensku osloví a že bude pevnou súčasťou výučby našich mladých budúcich hviezd.

Podmienky zakúpenia:

Minimálny počet jednorázovej objednávky príručky je 50ks a viac. Cena jedného kusu príručky je 20,-€. K objednávke je treba prirátať ešte poštovné. Doba dodania je 10 až 15 dní po doručení úhrady za objednávku na účet vydavateľstva. Neváhajte a oslovte aj vy Slovenskú mládež modernou a účelnou metódou prístupu pre nových šampiónov vodného póla!

OBJEDNÁVKA A INFORMÁCIE

kontaktná osoba:

Ing.Štefan Dóka

t.č.+421 911 880 910
stefandoka72@gmail.com

Vodné pólo očami trénera prípravky

Predstavím sa:

Volám sa Szedlmayer Ildikó. Športovú kariéru som začala v klube plaveckej škôlky, potom som ako športová plavkyňa pretekala za klub Spartacus Budapešť, pod rukami v tom čase ešte pokusy robiaceho a neľútostného trénera (KISS László), do veku 13 rokov. Krátke vybočenie bolo potápanie a triatlon, no a potom dlhšie, nasledovalo 5 ročné obdobie pri vodnom póle, čo mi asi tým, že som začala už v dospelom veku, zanechali vo mne hlbšie stopy v spomienkach s iným významom a pretrváva, než pôvodne na úspech predurčená kariéra plavca. Mnohým pekným zážitkom vďačím vodnopólovému športu. Popritom som ukončila svoje vzdelanie na Vysokej škole Telesnej Výchovy, denné štúdium, učiteľský odbor, čo pre ľudí od vody je veľmi riskantné zameranie. Odborné zameranie som si zvolila plávanie a mám tiež diplom z fyzioterapie. U Dömötör Zoli báčiho, - ktorému som vďačná, že som sa dostala do plavárne – som ukončila svoje vodnopólové vzdelanie. Plavecký výcvik som si osvojila od pána Sárosi Imreho, do dnešného dňa si ho vážim a mám rada Meštiho, popritom som učila plávanie viac rokov deti v škôlkach. 

Po ukončení FTVŠ som dlho do blízkosti plavárne ani nevkročila, narodili sa mi deti a pokúsila som sa uskutočniť svoj prvý sen, v centre mesta Budapešť som otvorila gymnastické štúdio pre ženy. Splnil sa mi sen, plných 14 rokov som viedla Tornád-ó Fittness Stúdio v V. obvode. Cez svoje deti som sa opäť dostala späť na plaváreň a uskutočnil sa môj druhý sen, že môžem trénovať deti plávanie. Môžem im odovzdať svoj obľúbený vzťah k športu, k vode a k životu okolo plavárne. 

Pomaly už aj 9 rokov som v UVSE (Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület) trénerka pre družstvo prípravky. Práva som na ceste uskutočniť si svoj tretí veľký sen. Rada by som sa stala trénerkou, učiteľkou jedného dobre pôsobiaceho, úspešného detského centrálneho vodnopólového klubu. 

Takže s mojimi očami, ktoré sú v jednom vrcholového športovca, pedagóga, matky, fyzioterapeta a tak trochu aj podnikateľky, nasledovným spôsobom vidím prípravku vodného póla: 

Priznávam, veľmi veľa vecí konám inštinktívne, bez plánovania, preto by som len veľmi ťažko vedela tu podať správu o nejakom výnimočnom a jedinečnom spôsob. Priznávam, nie sú dve rovnaké deti, ba dokonca, každú sekundu sa mení tón hlasu, ktorý je práve potrebný použiť, prísnosť, porozumenie, humor, atď. To je cit, ktorý majú ženy ako 7. zmysel, - respektíve, tak rozpoznať dobrého pedagóga – niekedy aj v odborných otázkach sa oplatí na nich počúvať. 

Fakt je, že čoraz menej detí zablúdi na plavárne, a tých málo čo aj prídu, je čoraz so slabšími výkonnostnými schopnosťami. Čo s tým môžeme robiť? Včasné rozvíjanie všestranných vlastností, včasná v 6 – 7 ročnom veku pravidelná vedomá trénerská práca, nacvičenie a osvojenie si čo najdokonalejšie sa v technikách plaveckých štýlov, už v rannom veku ukuť a formovať , k tomu je potrebná úžasná TRPEZLIVOSŤ a BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA K ĎEŤOM, aby si deti osvojili správne základné zručnosti skôr než začnú chodiť pravidelne na súťaže a stanú sa zanietený pre vodné pólo. 

Musíme im dávať zážitky, aby netúžili po inom, buď späť k počítačom čo znamená virtuálnom svete, bez potu a námahy, ku hrám stupňovito im zvyšujúci adrenalín. Pokiaľ dieťa iba trénuje, - ba dokonca, čo bolo v minulosti, len pláva, loptu vidí len na obrázku, tak sa s väčšinou z nich môžeme aj rozlúčiť. Záleží od kreatívnosti trénera, na aký stupeň vieme rozvinúť pohybovú kultúru u detí. Dnešné deti len veľmi ťažko strpia monotónnosť, veľmi skoro všetko zunujú, úlohou trénera je teda, aby si ich záujem pravidelne udržal. V tejto príšernej rýchlosti toku informačných dát je potrebné, denne po 5 – 6 hodinovom učení v škole, aby si dieťa upútalo svoju pozornosť a oduševnenie. Ako príklad som spísala pohybový materiál pre prípravku v UVSE. Striktne so zameraním na odbor, nenapísala som skákanie z mostíkov, oslava narodenín, vystrájanie pred tréningom a mohla by som ešte menovať ... 

Ja mám rada, keď deti vystrájajú, to znamená, že je v nich život. Mám rada, keď je dôvtipný, Keď rozmýšľa, keď má dobrý nápad. U mňa môže viesť tréning jedno dieťa, ktoré práve nemôže ísť do vody. Väčšie deti mi pomáhajú pri trénovaní menších detí. Menší skôr vykonajú správne zadanie podané od nich ako odo mňa. Nie je nutné trénovať v nemom tichu, ale je dôležité vedieť kde sú hranice. Viem, mám mäkké srdce, každému odpustím, to vedia aj deti. 

A konečná zaviazanosť prichádza z každodennosti. Preto je mimoriadne dôležitá úloha prvých trénerov. Pokiaľ môže prvý tréner, nech sleduje vývoj svojho žiaka, a nech vytvorí také podmienky, aby sa jeho bývalý žiaci na neho s dôverou vždy obracali. 

Verím tej vzdelávacej metóde, ktorá pokračuje aj napriek tomu, aj keď prvý pohyb nie je ešte úplne dokonalý. A zunovala by som si život, keby som to zvládla za jednu hodinu. Každé dieťa dostane úlohu podľa jeho vlastných vedomostí, množstvo aj intenzita cviku záleží od jeho už osvojených zručností. Podľa mojej mienky rozmanité učenia pohybov sa navzájom posilňujú. Čím viac druhov pohybov sa uchová v pohybovej pamäti detí, tým viac zložitejších a jedinečnejších pohybov budú schopný vykonávať neskôr. NEUSTÁLE OPRAVOVANIE CHÝB je ale neodpustiteľné. Podľa môjho názoru nejestvuje taká veková kategória, kde by tomu bolo inak. Verím na tréningy šité na mieru. 

Ako je možné za krátky čas, počas doby vyhradenej na plaveckú techniku, najvyhovujúcejšie rozvíjať aj kondičné schopnosti? 

Vrátim sa späť na zážitky: u nás v UVSE sú „zážitky” v neustálom vývoji. Takéto sú vianočné klubové plavecké preteky, spojené s pečením vola a s koncoročným vyhodnotením; 1 DEŇ VODNOPÓLOVÝ turnaj; letný tréningový tábor na Balatone. K tomu všetkému prichádza ešte zopár vodnopólových turnajov, okrem plánovaného programu, čiže okrem programu zápasov národnej ligy a pre malých ešte zopár samostatných plaveckých pretekov, kam nás ešte príjmu. 

MÁLO! Kde sú spoločné návštevy zápasov? Zahraničné turnaje? Pozvania na zápasy od zahraničných klubov? A tak medzi klubové tréningové zápasy sú čoraz zriedkavejšie. 

Rada by som bola, keby bola pre nesúťažiacu vekovú kategóriu vypísaná plavecká a vodnopólová súťaž samostatne obmieňaná, medzi jednotlivými klubmi. Mohli by sa zbierať body a najúspešnejší klub by dostal odmenu, vyhodnotenie by sa nekonalo pre jednotlivcov. Pokiaľ vymyslíme dobré súťažné disciplíny, na ktoré je potrebné sa aj pripravovať, deti budú omnoho viac motivované na samotných tréningoch. Samozrejme počítame aj s vidieckymi klubmi. Uskutočnilo by sa spojenie medzi deťmi, trénermi a klubmi. 

Jedna staršia moja myšlienka, že vedúce kluby z hlavného mesta nech sú bratským družstvom svojmu vyvolenému klubu na vidieku a nech sú im nápomocný pri rozvíjaní ich odbornej práce s mládežou. 

SILA CHVÁLY: pamätám si ešte z čias plávania, ako sme ľutovali vodných pólistov, za to ako na nich tréner kričal a také škaredé výrazy pritom používal. S ľútosťou oznamujem, že to sa vôbec nezmenilo. Pričom dnes rodičia omnoho viac dbajú na to kam odnesú svoje dieťa, očakávania sa zvýšili, sú citlivejšie a to sú aj deti, a nám ostalo čoraz menej prostriedkov v rukách na vytvorenie poriadku. Vykrikovanie, hrešenie, rada ponižujúcich komentárov po istom čase opadne z nich, ale nie s veľkým výsledkom. Ale CHVÁLA je schopná robiť zázraky. Ak dieťa systematicky oslovujeme hlupákom, vtĺkame do neho, že na nič nie je schopné, pri prvej chybe počas hry ho vymeníme, jeho sebavedomie mu bude stále viac klesať, po istom čase uverí tomu, že on je nepoužiteľný hráč, tak na čo má poriadne trénovať a zanechá šport, alebo bude chodiť robiť len neplechu, vezme chuť trénovať aj ostatným a zničí našu doterajšiu prácu. Ale čo je na tom najhoršie, na celý život sme ho stratili, aby sa stal maloverným a sklamaným človekom. KAŽDÉ DIEŤA MÁ SVOJU HODNOTU, V KAŽDOM DIEŤATI NÁJDEME NIEČO DOBRÉ! NÁJDIME TO V ŇOM! A CHVÁĽME HO! 

Naším cieľom je vybudovať širšiu základňu, od dobrých s o niečo lepšími hráčmi, s ktorých aj čokoľvek ešte môže vyrásť. Ale pokiaľ potlačíme v rannom veku sebaúctu dieťaťa, neskôr už nepočítajme s ním na nič dobré. 

Môžeme sa cítiť sebavedomý a neomylný odborníci, ale už vtedy nechodíme po dobrej ceste. 

Pokiaľ by sme chceli mať úspešné družstvo, je potrebné aby sme mali úspešný vzťah s deťmi. Dnešné deti sú žiaľ omnoho rozumnejšie, než ako sme boli my. Musíme im vysvetliť, čo a prečo robíme. A to sa ich musíme spätne opýtať. Pokladám za dôležité: SPÄTNÚ OTÁZKU NA TEÓRIU ÚSTNE AJ PÍSOMNE. Podľa mojich skúseností na taktických poradách sú hráči schopný cca. po 2 x 5 minútach intenzívneho vnímania. Žiaľ dĺžka porady trvá často aj dlhšie ako pol hodiny. Skvelý nápad je postaviť si hráčov na suchej zemi a tak si nacvičiť jednu – dve herné situácie. Ľudské oko je vizuálneho typu, videné veci sa mu lepšie uchovajú v pamäti. Ak toto ešte necháme napísať alebo nakresliť do jedného zošita, zaručene si zapamätajú aspoň polovicu. 

VIZUALIZÁCIA: Netuším koľkí tréneri využívajú možnosť vizualizácie. Dôležitosť ukážky je neoceniteľná. Poprosme deti, aby povedali ako treba, napríklad: streliť gól a nech podrobne opíšu každý detail. Nech si opravia svoje chyby vo svojej predstave. Je potrebné popracovať na ich predstavách podobne ako na osvojení si pohybov ako aj na motivácií. Predstav si, že...napr: že si strelil gól od žrde! 

RELAXÁCIA: je prekvapivé, ako si deti vyžadujú s tichou hudbou zviazané, 5 – 10 minútové úplné uvoľnenie pri poskytnutom oddychu. U mňa si ho priam až žiadajú. Deti dokážeme od mnohého ochrániť, ak ich naučíme relaxovať.

Očakávania rodičov:

Nech majú radi jeho dieťa, nech jeho dieťa rado chodí na tréning

  1. Nech je klub úspešný 
  2. Nech sa deťom venuje dobrý odborník
  3. Nech toto všetko prebieha v kultúrnom prostredí 

Chýba juniorská kategória

Hráč v období puberty, ktorý ešte nedosiahne vek 16 rokov, stratí chuť ďalej športovať, lebo nevidí budúcnosť pred sebou. Netrénuje, takže ani nie je možné zistiť, čo by z neho bolo, keby... Na druhej strane, ak by sa nezastavil život v 18 rokoch, ak by ešte okrem pár výnimočne talentovaných hráčov, ostatní majú na zadku ešte škrupinu od vajíčka, a mali by sme súťaž v juniorskej vekovej kategórii, kde ešte majú dva roky, aby „zosilneli” do tímu družstva dospelých hráčov, istotne by bolo viacej skvelých hráčov s výnimočnými schopnosťami k dispozícii pre reprezentačného trénera a aj družstvá v národnej lige by boli silnejšie a vyrovnanejšie, čo by prilákalo na vodné pólo do hľadiska aj viacej divákov. 

Je to rodinné bremeno, že po boku svojho manžela sledujem aj vývoj v hádzanej. Veľa krát sa zahanbím, keď vidím podporu v odborných materiáloch hádzanárov. 

Bola by som rada, keby ste stáli pri mne v tej iniciatíve, že si aj my zozbierame najdôležitejšie odborné pomocné materiály. So súhlasom uja Feča ( Ferencz Kemény, otec úspešného trénera Dénese Keménya) a zároveň s podporou Maďarského vodnopólového zväzu sme rozmnožili zopár mnou považovaných za dôležitých CD-čiek a DVD-čiek, ktoré opisujú a zobrazujú cviky a série opakovaní vo vode a na suchej zemi. Medzi inými: „ Thera-Band” sériové cvičenia s pásom na posilnenie ramenných svalov, ktoré som sa naučila od skvelej reprezentačnej rehabilitačnej terapeutky Ildikó Moldvai; od „Ferenca Vindischa” 150 ks vodnopólových cvičení obsiahnutých na DVD-čku; od „Tamása Faraga” odborný materiál z USA; a od jedného známeho pána z Ameriky „Briana Tracyho”: audiokniha Psychológia výkonu (odporúčam vrelo každému!). Hanba sem, hanba tam. Odborný materiál Dánskej hádzanárskej asociácie som vybrala ako jednu z prvých v sérii. Od tohto materiálu je zaujímavejší a poučnejší už len od Francúzov. Týchto pár odborných materiálov by bol začiatok, čo by som Vám rada, okrem vami považovaných dôležitých a užitočných, ešte rozšírila. 

Učiť sa od druhých nie je hanba, a jeden od druhého už vonkoncom nie. Ďakujem za možnosť, že ste si ma prečítali.

-- Ildikó 

Spracoval Patrik Pavelka
Autor vodné pólo
Mohlo by vás zaujímať

Naša reprezentácia v synchronizovanom plávaní v stovežatej bodovala!

Dnes

Nominácie rozhodcov Zápis RK20 - 4.12.2023

Včera

Nominácie rozhodcov Zápis RK19 v2 - 1.12.2023

Včera

Nominácie rozhodcov Zápis RK19 - 27.11.2023

Včera

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 45/2023 zo dňa 2.12.2023

Včera

ME v plávaní v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni už tento týždeň aj s 11-tkou našich reprezentantov!

Včera

Majstrovstvá Slovenska žiakov v plávaní v krátkom bazéne v Dolnom Kubíne od piatka do nedele

1.12.2023

Vodnopólový EU Nations v Brne aj s našou ženskou reprezentáciou sledujte NAŽIVO!

30.11.2023

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 44/2023 zo dňa 28.11.2023

30.11.2023

V prvom štvrťfinále LEN Challenger Cupu tesná výhra KVP Nováky nad SC Kreuzlingen

28.11.2023

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 43/2023 zo dňa 24.11.2023

25.11.2023

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 42/2023 zo dňa 23.11.2023

25.11.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK