logologo_small

Dokumenty zverejnené Radou SPF

2022
2021
2020
2019

Plán zasadnutí Rady SPF

Rok 2022

26.01.2022

27.04.2022

27.07.2022

26.10.2022

23.02.2022

25.05.2022

31.08.2022

23.11.2022

23.03.2022

29.06.2022

28.09.2022

21.12.2022

Zloženie Rady Slovenskej plaveckej federácie

Mgr. Ivan Šulek
Prezident SPF
Štatutár SPF prezident@swimmsvk.sk
Mgr. Ivan Šulek - poverený zastupovaním
Viceprezident pre plávanie
prezident@swimmsvk.sk
MUDr. Miroslava Dubčáková
Viceprezident pre diaľkové plávanie
dubcakova@swimmsvk.sk
Pavel Borsig
Viceprezident pre vodné pólo
borsig@swimmsvk.sk
Člen pre legislatívu a právo
Daniela Kúkelová
člen pre ekonomiku
Martina Moravcová Valko
Zástupca športovcov
moravcova@swimmsvk.sk
Martina Moravcová Valko - poverená zastupovaním
Viceprezident pre synchronizované plávanie
moravcova@swimmsvk.sk
Mgr. Dagmar Krausová
Člen pre plávanie
krausova@swimmsvk.sk
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK