logologo_small

Rada Slovenskej plaveckej federácie

Mgr. Ivan Šulek
Prezident SPF
Štatutár SPF prezident@swimmsvk.sk
Ing. Rastislav Bielik
viceprezident pre plávanie
1. viceprezident SPF bielik@swimmsvk.sk
Pavol Peciar
viceprezident pre diaľkové plávanie
peciar@swimmsvk.sk
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
viceprezident pre synchronizované plávanie
labudova@swimmsvk.sk
Ing. Štefan Šmihuľa
viceprezident pre vodné pólo
smihula@swimmsvk.sk
JUDr. Marcel Blažo
člen pre legislatívu a právo
blazo@swimmsvk.sk
Ing. Nora Szauder
člen pre ekonomiku
szauder@swimmsvk.sk
Ing. Martin Králik
člen pre plávanie
kralik@swimmsvk.sk
Ing. Tomáš Klobučník
zástupca športovcov
klobucnik@swimmsvk.sk

Dokumenty zverejnené Radou


SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK