logologo_small

Dokumenty zverejnené Radou SPF

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Plán zasadnutí Rady SPF

Rok 2023

25.01.2023 - zmena termínu na 01.02.2023

26.04.2023

26.07.2023

25.10.2023

22.02.2023

31.05.2023 - zasadnutie zrušené

30.08.2023

29.11.2023

29.03.2023

28.06.2023

27.09.2023

27.12.2023

Rok 2022

26.01.2022

27.04.2022

27.07.2022

26.10.2022

23.02.2022

25.05.2022

31.08.2022

23.11.2022

23.03.2022

29.06.2022

28.09.2022

21.12.2022

Zloženie Rady Slovenskej plaveckej federácie

Mgr. Ivan Šulek
Prezident SPF
Štatutár SPF prezident@swimmsvk.sk
Martina Moravcová Valko
dočasne poverená výkonom funkcie Viceprezidenta pre plávanie
moravcova@swimmsvk.sk
MUDr. Miroslava Dubčáková
Viceprezident pre diaľkové plávanie
dubcakova@swimmsvk.sk
Ing. Štefan Šmihuľa
dočasne poverený výkonom funkcie Viceprezidenta pre vodné pólo
smihula@swimmsvk.sk
doc.PhDr.JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Člen pre legislatívu a právo
mokra@swimmsvk.sk
Ing. Ľubica Pšenková
člen pre ekonomiku
psenkova@swimmsvk.sk
Martina Moravcová Valko
Zástupca športovcov
moravcova@swimmsvk.sk
Ing. Veronika Strapeková
Viceprezident pre synchronizované plávanie
strapekova@swimmsvk.sk
Mgr. Dagmar Krausová
Člen pre plávanie
krausova@swimmsvk.sk
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK