logologo_small

Špecifické dokumenty pre diaľkové plávanie

Súťažný poriadok diaľkového plávania schválené Radou SPF 17.04.2023 s účinnosťou od dňa 01.05.2023

smernica DP 2023-final.pdf
smernica DP 2023 - vyznačené zmeny.pdf

Pravidlá diaľkového plávania 2023 - 2025

pravidla DP..pdf

Pravidlá diaľkového plávania

Pravidlá diaľkového plávania [26.01.2017].pdf
platná od 26.01.2017

Športovo-technické dokumenty

ŠTD v DP pre rok 2024.pdf
ŠTD v DP pre rok 2023_finálna verzia.pdf
ŠTD SPF v DP pre rok 2022 final verzia.pdf
ŠTD v diaľkovom plávaní za rok 2021
Športové technické dokumenty pre diaľkové plávaní 2020 (PDF)
Športovo - technické dokumenty diaľkového plávania na rok 2019.pdf

Útvary talentovanej mládeže

KRITÉRIA SPF pre zaradenie do menného zoznamu UTM na rok 2022.pdf
Uznesenie 2021 VSDP Z10 U4 kritéria pre UTM v DP 2023.pdf

Čestné prehlásenie v diaľkovom plávaní

Cestné prehlásenie DP.pdf

ETICKÝ KÓDEX Slovenskej plaveckej federácie

Etický kódex SPF_20220210.pdf


SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK