logologo_small

Špecifické dokumenty pre diaľkové plávanie

Právidlá diaľkového plávaní

Pravidlá diaľkového plávania [26.01.2017].pdf
platná od 26.01.2017

Športovo-technické dokumenty

ŠTD v diaľkovom plávaní za rok 2021
Športové technické dokumenty pre diaľkové plávaní 2020 (PDF)
Športovo - technické dokumenty diaľkového plávania na rok 2019.pdf

Útvary talentovanej mládeže

Kritéria SPF pre zaradení do menného zoznamu ÚTM v DP.pdf
Platné pre rok 2020
KRITÉRIA SPF pre zaradenie do menného zoznamu UTM na rok 2022.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK