logologo_small

Usmernenie k vyplácaniu športových odborníkov v SPF a najčastejšie otázky členov

Usmernenie - športoví odborníci - SPF.pdf
Otázky a odpovede k vyplácaniu rozhodcov a športových odborníkov z prostriedkov SPF.pdf
2020-12-15 ISŠ-MVVaŠ_REG.pdf
Registračný formulár športových odborníkovi s príslušnosťou k SPF
2017-03-31_doplnenie_profesijnych_udajov_k_rf_so_spf.pdf
Doplnenie profesijných údajov k registračnému formuláru ŠO s príslušnosťou k SPF
pokyny_k_vyplneniu_registracneho_formularu.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK