logologo_small

Aktualizácia II. - Riadna a Volebná Konferencia SPF - opakované rokovanie s neprerokovaným programom a doplňujúce voľby

streda, 20.10.2021|Posledná aktualizácia 20.10.2021 15:42
Autor:


Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, 

v prílohe článku nájdete opravený návrh úpravy Stanov SPF, ktorý bol dnes zverejnený - oprava sa týka čl. 54 Stanov SPF, ktorý bol z návrhu vyňatý. Pôvodný návrh úpravy Stanov SPF je v prílohe nahradený opraveným. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, 

v prílohe článku nájdete návrh úpravy Stanov SPF - pokračovanie Riadnej Konferencie SPF zo dňa 24.09.2021, ktoré sa budú schvaľovať per rollam. Ide len o zákonnú úpravu, dve malé technické úpravy (nemenia obsah) + doplnenie komisie ( vrátane komisie masters). Väčšie zmeny Stanov SPF budú prerokovávané po zriadení komisií na Riadnej Konferencii v roku 2022. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

v zmysle ust. čl. 33 ods. 3 Stanov SPF „Ak počas Konferencie klesne počet prítomných delegátov tak, že Konferencia prestane byť uznášaniaschopná, Konferencia sa preruší najviac na jednu hodinu a ak ani po hodine nie je Konferencia uznášaniaschopná, platí, že je nariadené opakované rokovanie Konferencie v termíne najneskôr do 30 dní od pôvodného termínu Konferencie s programom, ktorý nebol prerokovaný.

V spojení s rozhodnutím Volebnej komisie SPF, ktorá vyhlásila termín doplňujúcich volieb na funkciu člena Rady SPF pre legislatívu a právo na dátum totožný s dátumom pokračovania konania Riadnej Konferencie SPF, si Vám dovoľujeme oznámiť termín pokračovania Riadnej a Volebnej Konferencie SPF na deň 23.10.2021 formou per rollam.


Návrh kandidáta na funkciu člena Rady SPF pre legislatívu a právo musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 15.10.2021 do 23.59 hod na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk a na predsedu Volebnej komisie zakova.zuzana@gmail.com alebo poštou, či osobne na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Kandidátsky lístok nájdete v prílohe článku.

Ďalšie informácie zverejníme prostredníctvom aktualizácie tohto článku. 

zverejnené 07.10.2021

Kandidátsky lístok_ Člen Rady pre legislatívu a právo.pdf
dodatok 3_stanovy SPF s odovodnenim_verzia minimum_ oprava.docx
konf_stanovy so zapracovanym dodatkom 3_minim verzia_oprava.docx
Mohlo by vás zaujímať

Nominačný list Majstrovstvá Sveta v krátkom bazéne Abú Dhabí / Spojené Arabské Emiráty

Dnes

Ponuka pre plavecké kluby do karanténneho centra v Šamoríne

5.12.2021

Zverejnenie ponuky pre kluby!

1.12.2021

Zverejnenie Zápisu z pokračovania Riadnej Konferencie SPF zo dňa 24.09.2021

30.11.2021

Nominačný list | Tréningová príprava

30.11.2021

Vodnopólový extraligový výber Slovenska na turnaji v Brne na 5.mieste!

29.11.2021

Vyhodnotenie akcie EYOF Hódmezovásárhely 2. turnus

29.11.2021

Karanténne centrum v Šamoríne schválené!

26.11.2021

Vodné pólistky ŠK Olympia Košice majú za sebou tretie vystúpenie v Eurolige

25.11.2021

Nominačný list Malá cena Nového Jičína a Ceny Moravské brány

25.11.2021

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2022

25.11.2021

Vyhodnotenie akcie EYOF Malá cena Nového Jičína a Cena Moravské brány

24.11.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK