logologo_small

ZÁPISNICA RIADNA KONFERENCIA KONFERENCIA SPF 13.05.2022

Zápisnica Riadna Konferncia SPF 13.5.2022.pdf
Príloha č. 1 – Prezenčná listina z Konferencie SPF delegátov náhradníkov Riadnych členov SPF.pdf
Príloha č. 2 – Prezenčná listina z Konferencie SPF členov orgánov SPF, hostí, kandidátov a zamestnancov Sekretariátu SPF – .pdf
Príloha č. 3 – Zmena v Rokovacom poriadku Konferencie SPF.pdf
Príloha č. 4 – Dodatok č. 3 k Stanovám SPF.pdf
Stanovy SPF v znení dodatku č. 3 zo dňa 13.5.2022.pdf

ZOZNAM ČLENOV NAJVYŠŠIEHO ORGÁNU A ICH NÁHRADNÍKOV - Riadna Konferencia SPF 13.05.2022

zoznam clenov najvyssieho organu a ich nahradnikov na konferenciu spf 2022_3.pdf

KONFERENCIA 2022 - NÁPOČET k 13.04.2022

Konferencia 2022_napocet_13_4_2022.pdf

NÁVRATKA NA RIADNU KONFERENCIU SPF 13.05.2022

navratka 13.05.2022.pdf

AKTUALIZÁCIA PO ZASADNUTÍ RADY SPF 09.05.2022 - ROKOVACÍ PORIADOK SPF

SPF_Rokovací poriadok 2022_sledovanie zmien (4).pdf

PROGRAM RIADNEJ KONFERENCIE SPF 13.05.2022

Program Konferencie SPF 13.05.2022.pdf

AKTUALIZÁCIA PO ZASADNUTÍ RADY SPF 09.05.2022 - ČASOVÝ PROGRAM A POKYNY - KONFERENCIA SPF 13.05.2022

Časový program a pokyny - Konferencia SPF (5).pdf

NÁVRH PRACOVNÝCH KOMISIÍ KONFERENCIE SPF 13.05.2022 /mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia/

Pracovné komisie Konferencie SPF 2022.pdf

ČASOVÝ PROGRAM A POKYNY - KONFERENCIA SPF 13.05.2022

Časový program a pokyny - Konferencia SPF_13_5_2022.pdf

AKTUALIZÁCIA PO ZASADNUTÍ RADY SPF 09.05.2022- POZVÁNKA NA ZASADNUTIE RIADNEJ KONFERENCIE SPF 2022 A NÁVRH PROGRAMU

Pozvánka na Konferenciu SPF 13.05.2022.pdf

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE RIADNEJ KONFERENCIE SPF 2022 A NÁVRH PROGRAMU

pozvanka-navrh programu konferencie 2022.pdf

KANDIDÁTSKY LÍSTOK - ČLEN RADY PRE LEGISLATÍVU A PRÁVO

Kandidátsky lístok_ Člen Rady pre legislatívu a právo.pdf

KANDIDÁTSKY LÍSTOK - VICEPREZIDENT PRE ŠPORTOVÉ ODVETVIE PLÁVANIE

Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre plávanie.pdf

KANDIDÁTSKY LÍSTOK - VICEPREZIDENT PRE SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE

Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre synchronizované plávanie.pdf

OCENENIE JUBILANTOV + PAMIATKA VÝZNAMNÝCH ZOSNULÝCH ČLENOV SPF ZA ROK 2021-2022

jubilea_a_ti_ktori_nas_opustili_1.pdf

AKTUALIZÁCIA PO ZASADNUTÍ RADY SPF 09.05.2022 - STANOVY SPF /zákonná úprava/

konf_stanovy so zapracovanym dodatkom 3_minim verzia_oprava.pdf
Návrh textu dodatok č. 3_stanovy SPF s odovodnenim_verzia minimum_ oprava.pdf

STANOVY SPF /zákonná úprava/

Stanovy_SPF_Zákonná_úprava_stanovy so zapracovanym dodatkom_.pdf
dodatok 3_stanovy SPF s odovodnenim.pdf

SPRÁVA O ČINNOSTI PREZIDENTA SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE ZA OBDOBIE OD 26.09.2021 DO 05.05.2022

Správa prezidenta 2021-22.pdf

AKTUALIZÁCIA PO ZASADNUTÍ RADY SPF 09.05.2022 - VÝROČNÁ SPRÁVA SPF 2021

Vyrocna sprava SPF 2021 verz.1_zmena_v_obsadení_komisií_DK_RK_ku_dňu_30_1_2022.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA SPF 2021

Vyrocna sprava SPF 2021 verz. final_správa_nezávislého auditora.pdf

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA /od str. 53/

Vyrocna sprava SPF 2021 verz. final_správa_nezávislého auditora.pdf

SPRÁVA KONTROLÓRA SPF ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

sprava kontrolora SPF za obdobie 09_2021_04_2022_signed.pdf

SPRÁVY O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV SPF ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

správa o činnosti DK SPF.pdf
Správa o činnosti RR SPF_ 2021_2022_zverejnenie.pdf
Správa o činnosti Odvolacej komisie SPF za časť roku 2021.pdf

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 SCHVÁLENÝ RADOU SPF DŇA 09.05.2022

Rozpočet_2022_schválený_Radou_SPF_09_05_2022.pdf

ROZPOČET NA ROK 2022 SCHVÁLENÝ RADOU SPF DŇA 10.04.2022

Rozpočet_SPF_2022.pdf

AKTUALIZÁCIA PO ZASADNUTÍ RADY SPF 09.05.2022 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF - NÁVRH NA ZMENU

Návrh zmeny Smernica o kriteriach ucely a rozdeleni fin prostriedkov UTM_Konferencia 2022 oprava.pdf

SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF - NÁVRH NA ZMENU

Návrh zmeny Smernica o kriteriach ucely a rozdeleni fin prostriedkov UTM_Konferencia 2022.pdf

KONCEPCIA SPF PRE REKONŠTRUKCIU A VÝSTAVBU PLAVECKÝCH BAZÉNOV PRE ROKY 2022-2025

Koncepcia SPF - pre rekonštrukciu a výstavbu bazénov 2022-2025.pdf

Zápis č. SPF/2022/R/Z6 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 09.05.2022

Zápis č. Z6-2022 final.pdf

Prihláška za člena SPF - Prijatie nových členov SPF

Prihláška_Spoločne_rásť.pdf
Prihláška_Monopod_s_r_o.pdf
Prihláška_Fun_water_events_s_r_o.pdf
Prihláška_SBT-Spid_com_s_r_o.pdf
Stanovisko k odporúčaniu Rady Konferencii _neprijatie SBT.pdfSWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK