logologo_small

Seminár pre trénerov - Antidoping a Výživa

streda, 01.01.2020|Posledná aktualizácia 29.2.2020 22:04

Slovenská plavecká federácia organizuje Seminár pre trénerov v dvoch termínoch počas reprezentačných sústredení mladších a starších juniorov v plávaní v Poprade,

na ktorý srdečne pozývame trénerov plávania, rodičov a plavcov. 

termín 30.01.2020 Seminár pre trénerov a účastníkov reprezentačného sústredenia ( mladší juniori )

termín: 30.1.2020
čas: od 10:00 do cca. 13:00 hod.
miesto: AquaCity Poprad
témy: 

1. Úvod do antidopingu, informácie k samovzdelávaniu

prednáša: Antidopingová agentúra SR

2. Základy výživy pri tréningovom procese

prednáša: Bc. Ivana Šuleková

účastnícky poplatok: 10 eur *
termín prihlášok: do 22.01.2020

 

termín 9.2.2020 Seminár pre trénerov a účastníkov reprezentačného sústredenia ( starší juniori )

 čas: od 15:00 do cca. 18:00 hod.
 miesto: AquaCity Poprad
 témy:

1. Ukážka dopingovej kontroly, informácie k samovzdelávaniu

prednáša: Antidopingová agentúra SR

2. Základy výživy pri tréningovom procese

prednáša: Bc. Ivana Šuleková

 účastnícky poplatok: 10 eur *
 termín prihlášok: do 29.01.2020

 

*účastnícky poplatok sa netýka športovcov, ktorí boli nominovaní na jednotlivé sústredenia.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa seminára (nielen) pre trénerov, je potrebné:

1. Riadne a včas vyplniť prihlášku na seminár
2. Vykonať úhradu účastníckeho poplatku na účet SPF IBAN: SK33 0200 0000 0030 7427 5158

Variabilný symbol: 202001

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť: SEMINAR TMENO a PRIEZVISKO

Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sknajneskôr do termínu prihlášok uvedených vyššie.

V prípade otázok môžete napísať na e-mail: grznarova@swimmsvk.sk

 

Tešíme sa na Vás

PRIHLÁŠKA.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Značky
autor
SPF
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U25/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U24/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U23/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U22/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U21/P

25.2.2021

Zápis č. SPF/2021/R/Z1

26.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U20/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U19/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U18/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U16/P

15.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U17P

14.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U15/P

14.2.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK