logologo_small

Seminár pre trénerov plávania - 5.3.2020 Bratislava

streda, 01.01.2020|Posledná aktualizácia 29.2.2020 22:09

Srdečne Vás pozývame na Seminár pre trénerov plávania, ktorý sa uskutoční pod organizáciou SPF dňa 5.3.2020 

od 20:00 - 21:30 v Bratislave - Hotel Nivy, kongresová sála. 

Seminár je bez účastníckeho poplatku a tému Východiská periodizácie tréningového zaťaženia so zameraním na

rozvoj štruktúry trénovanosti Vám bude prednášať prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 

z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Podmienkou účasti na Seminári je riadne vyplnenie a zaslanie prihlášky elektronickou formou na 

e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do 25. februára 2020. 

Prihláška vo formáte PDF a WORD je súčasťou príloh tohto článku. 

PRIHLÁŠKA WORD.docx
PRIHLÁŠKA PDF.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Značky
autor
SPF
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U25/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U24/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U23/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U22/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U21/P

25.2.2021

Zápis č. SPF/2021/R/Z1

26.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U20/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U19/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U18/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U16/P

15.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U17P

14.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U15/P

14.2.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK