logologo_small

Slovenská plavecká federácia má svoj etický kódex!

štvrtok, 17.02.2022|Posledná aktualizácia 17.2.2022 13:19

Slovenská plavecká federácia ako člen Slovenského olympijského a športového výboru a Medzinárodnej plaveckej federácie FINA je súčasťou celosvetového olympijského hnutia, v ktorom zastupuje slovenské plavecké hnutie.

Základným cieľom SPF je podporovať, rozvíjať a chrániť členov plaveckého hnutia v Slovenskej republike v súlade s Olympijskou chartou a všestranne prispievať k rozvoju športu na Slovensku, šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty olympizmu, prispievať prostredníctvom športu k zdravému harmonickému rozvoju človeka, porozumeniu, priateľstvu a mierovému spolužitiu národov.

Slovenská plavecká federácia má vypracovaný etický kódex. Jeho platnosť a účinnosť je od stredy 16.februára 2022.Etický kódex je súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, pre ktorú je určený, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov. Je jedným z najvýznamnejších spôsobov vnášania etiky do každodenného života a usmerňovania správania sa člena tejto spoločnosti. Mal by vystihovať aj špecifiká jednotlivých spoločností a vychádzať z potrieb spoločnosti, pre ktorú bol ustanovený. Preto jednotlivé spoločnosti majú vypracovaný svoj etický kódex a výnimkou nie je ani SPF. Ako túto skutočnosť vnímajú prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek, generálna sekretárka Ivana Lange a manažér plaveckých reprezentácií a tréner Roman Havrlant? ,,S veľkým potešením chcem členom SPF oznámiť, že sme ako prvý národný športový zväz na Slovensku, ktorý po vzore našej strešnej organizácie SOŠV zaviedol tento základný dokument do praxe. Vďačíme za to jeho autorovi, uznávanému právnikovi prof. JUDr. Tomášovi Gábrišovi, PhD., LLM, ktorý prijal našu žiadosť o spoluprácu s SPF a pripravil pre nás dokument a smernicu, ktorú majú už v praxi zavedenú vo všetkých vyspelých krajinách sveta, " prezradil nám hneď v úvode s úsmevom prezident SPF Ivan Šulek, ktorého doplnil manažér našich plaveckých reprezentácií a tréner Roman Havrlant: ,,Prijatie etického kódexu vnímam ako vnútorný záväzok organizácie, resp. každého jej člena, ktorým dáva najavo nastavenie vysokého morálneho kreditu v oblasti vzájomných medziľudských, pracovných i mimopracovných vzťahov vo vnútri organizácie i navonok voči svojim členom, partnerom a ostatným organizáciám." Ako sme už skôr spomenuli, jeho platnosť a účinnosť je od stredy 16.februára 2022, čo pre nás prijatie etického kódexu znamená ? ,,Etický kódex nám spolu so smernicou poskytuje pravidlá a normy, ktoré neboli doteraz nikde legislatívne upravené. Tieto by mali byť uplatňované medzi všetkými členmi v SPF, ale aj medzi športovými odborníkmi v rámci Slovenskej plaveckej federácie, ako aj v športových kluboch našich plaveckých športov. Materiál vychádza z Olympijskej charty a Európskych noriem," vysvetľuje nám hlava SPF Ivan Šulek. Etický kódex je pre Romana Havrlanta niečo ako známka kvality, na ktorú by sme mali byť všetci patrične hrdí: ,,Áno, je to tak. Navyše definuje dôležité ľudské hodnoty, pričom na ich základe môžeme rozvíjať podstatu fungovania našej organizácie a podielať sa na prenose hodnôt športu do spoločnosti, " dopĺňa Roman Havrlant. Prečo vlastne potrebuje Slovenská plavecká federácia etický kódex a koho sa týka ? ,,Ak by sme sa všetci dokázali správať podľa etických noriem bez toho, aby sme si tento kódex čo i len raz prečítali, určite by nebol pre nás dôležitý. Sme však ľudskými bytosťami, ktoré majú aj svoje chyby. Kde sú naše hranice zachovania etiky a slušnosti pri športovom zápolení, alebo pri vzájomnej komunikácii si vieme iba predstaviť, ale každý z nás už pri vypätých situáciách prešiel za pomyselnú hranicu. Kde je tá pomyselná hranica, ktorá už môže narúšať naše medziľudské vzťahy nájdeme práve v Etickom kódexe a smernici, na ktorú sa môžeme v dôležitých situáciách obrátiť. Kódex sa týka nás všetkých, začnem osobou prezidenta, zamestnancov sekretariátu a následne všetkých športovcov, trénerov, členov realizačných tímov a to či už sú profesionálnymi zamestnancami, alebo dobrovoľnými pracovníkmi ako osoby v riadiacich orgánoch športového klubu či SPF. Nezáleží ani na tom, či je to začínajúci amatérsky športovec, alebo majster sveta či olympionik. Všetci sme si v tomto kódexe rovní," upozorňuje Ivan Šulek. Roman Havrlant otázku potreby prijatia tohto dôležitého dokumentu rozdelil do niekoľkých fáz: ,,Myslím si, že prijatím etického kódexu dávame najavo, a) že nám nie sú ľahostajné negatívne javy v športe a v celej spoločnosti, b) že sa chceme aktívne podielať na podpore zdravej, prirodzenej, harmonickej a premyslenej výchove detí a mládeže, c) že sme otvorení k spolupráci a rozvoji vo vnútri, ale aj novonok, d) že ctíme a rešpektujeme suverenitu každého jednotlivca, rodinu, inštitúciu, e) že cez optimalizáciu vlastných vnútorných pravidiel vhodným spôsobom podporujeme a oceňujeme našich členov." Obaja páni vyjadrili presvedčenie a vieru v to, že etický kódex sa bude dodržiavať v čo najväčšej možnej miere a že prípadov nedodržania bude veľmi málo : ,,Áno, chcem veriť, že budeme mať prípadov jeho nedodržiavania čo najmenej. Kódex ani smernica nemajú represívnu, ale skôr edukačnú funkciu a pomáha hlavne tým najbezbrannejším - našim deťom, ktoré sa dali na cestu toho najzdravšieho čo ich mohlo na ceste životom stretnúť a tým je šport," usmernil nás Ivan Šulek. Následne ho doplnil Roman Havrlant, ktorý verí, že : ,,Etický kódex bude v minimálnej miere používaný ako podklad pre represívne účely a bude slúžiť predovšetkým ako záštitujúci dokument a samozrejmá súčasť prosperujúcej organizácie." Prijatie etického kódexu privítala aj generálna sekretárka SPF Ivana Lange, ktorá s oboma pánmi jednoznačne súhlasila a doplnila: ,,S týmito vyjadreniami plne súhlasím a nie je k nim prakticky čo dodať. Možno len, že vo všeobecnosti platí, že základom úspechu sú dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej dôvere, úcte, rešpektovaní pravidiel a v neposlednom rade na komunikácii so spätnou väzbou. Len na tomto pevnom základe môžeme ďalej pracovať na spoločných cieľoch." A čo dodať na záver ? ,,Ak si každý z nás, členov SPF iba raz prečíta etický kódex spolu so smernicou, nikdy nebudeme hľadať inú cestu k úspechu, akou je fair play a následne budeme všetci spolu zažívať radosť zo spoločných úspechov. Tento kódex je radou pre nás aj do bežného života, “ vraví prezident SPF Ivan Šulek. Roman Havrlant je presvedčený, že tento dokument by mal byť ,, skrytým rámcovým dokumentom, ktorý má iba nadväzovať na dlhodobú edukáciu mladých ľudí v oblasti etiky, čo podľa jeho názoru nie je na úrovni základného a stredného školstva zatiaľ dostatočne uchopené.

Etický kódex SPF_20220210.pdf
Smernica o ochrane_20220210.pdf
Spracoval Patrik Pavelka
Autor SPFdiaľkové plávanieplávaniesynchrovodné pólo
Mohlo by vás zaujímať

Ako vyzerali vo Viedni preteky na 7,5 km trati na ME v diaľkovom plávaní juniorov?

Včera

Úvodnými disciplínami odštartovali ME juniorov v diaľkovom plávaní vo Viedni, na úvod z našich skvelá Megelová s parádnym 11.miestom!

Včera

V druhý deň súťaží na CECJM 2024 v Belehrade strieborná medaila pre Slovensko

Včera

O slovo sa hlási 3.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Piešťanoch!

Včera

Vo Viedni štartujú ME juniorov v diaľkovom plávaní

11.7.2024

Úvodný deň na CECJM 2024 v srbskom Belehrade!

11.7.2024

Naša mládež smeruje do Belehradu a do Viedne na ďalšie významné podujatia!

9.7.2024

Vodné pólistky Slávie UK Bratislava sú premiérovo majsterky Slovenska!

9.7.2024

Viktória Reichová má za sebou Supefinále v Budapešti, vo voľnom sóle obsadila 9.miesto

8.7.2024

Záverečný deň na 50.ME v plávaní juniorov vo Vilniuse

7.7.2024

Jazerná desiatka na košickom Bukovci klope na dvere

7.7.2024

Vo večernom finále na 4x200 metrov voľný spôsob naša štafeta na 7.mieste v zlepšenom slovenskom rekorde!

6.7.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK