logologo_small

Slovenský pohár v diaľkovom plávaní 2021, záverečné hodnotenie

nedeľa, 19.09.2021|Posledná aktualizácia 21.9.2021 16:44

Podľa platných pravidiel SPDP uvedených v ŠTD pre DP na rok 2021 súťaž obsahovala celkovo 7 kôl.

https://mediamanager.sportnet.online/.../std-v-dp-cast...

1.kolo OV - Ružinovský plavecký maratón a MSR na 3km a 7.5km

2.kolo OV - Ružinovský plavecký maratón a MSR 1km a 10km

3.kolo OV Kunovský plavecký maratón

4.kolo OV Šíravský ORCAč

5.kolo OV MSR v DP 5km

6.kolo OV Jazerná desiatka

7.kolo 50m bazén Superfinále SP v DP

Do celkového hodnotenia boli pretekárovi zarátané 4 najlepšie bodové výkony, zvlášť v kategórii mužov a žien.

Takto bolo vyhodnocované poradie OPEN /bez rozdielu veku/ a kategória Najmladších juniorov a junioriek a oceňované do 5.miesta. Pre ostatné vekové kategórie sa započítavali body poradia konkrétnej kategórie.

Výsledky SPDP OPEN

1. Peciar Tomáš 19r./DELNI 300b

2. Košťál Samuel 15r./JTBA 215b

3. Kunic Lukáš 17r./KUPI 209,5b

4. Antalíķ Matej 17r./DELNI 200b

5. Švec Oliver 15r./KUPI 174b

1. Dinková Michaela 19r./ORCAB 300B

2. Šprláková-Zmorová Olivia Ana 16r./KUPI 230b

3. Palovičová Alica 15r./PKMA 205b

4. Dinková Miroslava 16r./XBSSM 197,5b

5. Kanocová Emma 16r./PKHU 177,3b

Výsledky SPDP Najmladší juniori

1. Košťál Samuel 15./JTBA 240b

2. Švec Oliver 15./KUPI 200b

3. Fekete Samuel 14./ORCAB 192b

4. Tapušík Patrik 15r./KUPI 172b

5. Mittheiss Adam 15r./ORCAB 148,5b

1. Palovičová Alica 15r./PKMA 240b

2. Krasnohorská Hana 14r./JTBA 184b

3. Lopatková Katarína 14r./KUPI 182b

4. Horvátová Tereza 14r./XBSSM 175b

5. Horváthová Terézia 14r./FLIBR 173,8

V ŠTD DP je uvedené, že ak sekcia diaľkového plávania nezíska partnera pre finančné prostriedky určené na odmeny v SPDP -odmeny udelené nebudú. Možno vzhľadom na celkovú situáciu vo svete, v športe, v našej spoločnosti....nepodarilo sa získať takého partnera, avšak z iných prostriedkov sekcie diaľkového plávania bola snaha výboru sekcie DP nesklamať svojich športovcov a tak ako minulé roky odmeny udeliť.

Vzhľadom na administratívne komplikácie, plynúce z často nezmyselne viactupňového schvaľovania toto bohuziaľ nebolo možné zrealizovať. Viceprezident sekcie DP Pavol Peciar však nezaháľal a po viacerých rokovaniach vo veľkej časovej tiesni doslova len pár hodín pred začiatkom preteku našiel riešenie odobrené výborom sekcie a finančne odmeny boli plavcom udelené.

Sekcia diaľkového plávania si svojich športovcov váži. Ich nasadenie, bojovnosť, odhodlanosť, vytrvalosť, rastúcu priazeň k tomuto športu, z roka na rok väčší počet plavcov na súťažiach a aj v radoch mladých pretekárov a aj ich fairplay. V mene toho sa výbor sekcie DP rozhodol okrem v ŠTD predom uvedeného vyhlásiť i dielčie výsledky SPDP v jednotlivých vekových kategóriach po ročníkoch bez zlučovania,tak ako boli v ostatných kolách vyhodnocované. /pre možnosť porovnania si výsledkov vo svojej vekovej kategórii/. Výboru sekcie DP sa neoblomným dotazovaním podarilo získať vecné ceny od sponzorov : Kompava.sk , Swim-store.sk, TJ Dunaj Štúrovo, Mesto Štúrovo, Slovenská plavecká federácia - za to menovaným veľká vďaka. Včera tak navyše aj plavci z vekových kategórii mohli byť ocenení. /výsledky viď foto v prílohe. Za horšiu kvalitu výsledkov sa ospravedlňujem. Neskôr pripojím link s výsledkami po doplnení drobných korekcií./

Každý jeden z výkonov v SPDP si zaslúži pozornosť, pretože bol podaný s odhodlaním.

Plavcov dekoroval viceprezident DP Pavol Peciar a pani Gabriela Vevurková.

Odmenou našim plavcom je aj snaha o rastúcu úroveň pretekov, technického aj organizačného zabezpečenia. I keď sekcia diaľkového plávania je najmenej finančne krytá - len 5٪ z rozpočtu SPF / na porovnanie napr. sekcia plávania 60%..../, zakúpila sa za ostatné roky nová časomiera, čipy, bóje a iné technicke vybavenie. Za spracovanie výsledkov boli oslovení odborníci, snahou je zabezpečiť na pretekoch pre plavcov zázemie, stravu, bezpečnosť..., priestor pre publikum a priaznivcov a aj mediálny výstup pre tých, ktorí neboli účastní.

Je jasné že stále je pred nami dlhá cesta a je čo zlepšovať, ale veríme, že spolu to pre tak krásny šport akým je diaľkové plávanie dáme.

V závere SPDP veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým plavcom za ich športové výkony, klubom a trénerom za ich prípravu. Rodičom a rodinám ako sponzorom a zázemiu. V neposlednom rade Slovenskej plaveckej federácii, pánovi prezidentovi Ivanovi Šulekovi , súťažnému riaditeľovi Róbertovi Košťálovi , viceprezidentovi DP Pavlovi Peciarovi, členom sekcie diaľkového plávania, kompetentným zo sekretariátu sekcie, technickým čatám, rozhodcovským zborom a technickým usporiadateľom dielčich kôl.

Plavcov prajeme veľa síl a entuziazmu do ďalšej prípravy. Tešíme sa na ďalší ročník SPDP v zdraví. ( Mirka Dubčáková )

Spracoval Patrik Pavelka
Autor diaľkové plávanie
Mohlo by vás zaujímať

Doplňujúce voľby Volebná konferencia SPF 2021

Dnes

Slovenský pohár vo vodnom póle žien v Košiciach

Dnes

LIVE! Sledujte Slovakia Swimming Cup v Šamoríne NAŽIVO

Dnes

Riadna Konferencia SPF_23.10.2021- Poučenie delegáta a dokumentácia

Včera

Zverejnenie Zápisnice z Volebnej Konferencie SPF konanej dňa 25.09.2021

Včera

Dôležitá informácia!

Včera

Výzva na dodržiavanie hygienických opatrení

Včera

Vyhodnotenie akcie Plzeňské sprinty 2021

21.10.2021

Aktualizácia II. - Riadna a Volebná Konferencia SPF - opakované rokovanie s neprerokovaným programom a doplňujúce voľby

20.10.2021

Cesta našich seniorských vodnopólových reprezentácií do Splitu na ME 2022 ? Muži a ženy v kvalifikácii takto!

19.10.2021

Slovakia Swimming Cup 2021

19.10.2021

Zverejnenie kandidátov na funkciu do orgánu SPF

19.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK