logologo_small

Smutná správa, navždy nás opustil Karol Rybárik

streda, 20.05.2020|Posledná aktualizácia 20.5.2020 20:53

S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 19. mája 2020 podľahol dlhšej chorobe Karol Rybárik. Posledná rozlúčka sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu.
 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Kto to bol Karol Rybárik ?
doc. PhDr., Karol Rybárik, CSc.
* narodený 03.11.1940 vo Vrútkach
+ zomrel 19.05.2020 v Martine
Odborný asistent, metodik plávania, prednášateľ, tréner, funkcionár, bývalý plavec a hráč vodného póla.
Športu oddaný človek, rodený Vrútočan vyrastal v tamojšej športovej plaveckej základni dorastu a časom sa z neho stal plavecký a vodnopólový reprezentant TJ Lokomotíva. Po otvorení krytej plavárne v Martine (1974) pokračoval v činnosti v plaveckom oddiele TJ ZŤS Martin. Okrem plávania a vodného póla sa venoval ako tréner I. triedy zjazdovému lyžovaniu v TJ Slávia Medik Martin. Ako pretekár, telovýchovný pedagóg, tréner, funkcionár, výskumník v oblasti telesnej výchovy a športu bol aktívny celé polstoročie (1959-2009). Jeho veľkými športovými, učiteľskými, ale aj vedeckými vzormi sa stali vrútockí rodáci – stredoškolský profesor Karol Vojtek a prof. PhDr. František Sýkora, DrSc.
Po absolvovaní FTVŠ UK Bratislava pracoval ako stredoškolský profesor na Strednej priemyselnej školy v Martine (telesná výchova – slovenský jazyk) a ďalších 21 rokov (1968- 1989) pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Martine ako odborný asistent pre telesnú výchovu a šport. Spolupracoval s Telovýchovnou školou ČSTV v Bratislave ako prednášateľ a školiteľ trénerov a rozhodcov plávania (1970-1987). Príprave a vzdelávaniu budúcich učiteľov sa venoval nasledujúcich 19 rokov (1990-2009) na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednášal a viedol semináre aj z predmetov ekonomika športu a legislatíva podnikania v telesnej výchove a športe.
Vo vedeckovýskumnej práci spolupracoval s Výskumným ústavom telesnej kultúry a FTVŠ UK v Bratislave. Autor a spoluautor 19 vedeckých prác a 78 príspevkov v domácich a zahraničných zborníkoch, časopisoch zastával funkciu predsedu Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport v Stredoslovenskom kraji. Bol členom Výboru plaveckého zväzu ČSTV v Prahe, členom predsedníctva Výboru zväzu plaveckých športov SÚV ČSZTV v Bratislave, a metodických komisií na úrovni kraja a okresu Martin.
Okrem mnohých iných vyznamenaní bol držiteľom Čestného odznaku ČSTV a ocenenia Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu I. stupňa. Na VI. stretnutí športových veteránov Turca (2018) bol ocenený Čestným uznaním za dlhoročnú prácu v prospech športu a telesnej výchovy.
ČESŤ JEHO PAMIATKESpracoval Patrik Pavelka
Autor Patrik Pavelka
Mohlo by vás zaujímať

Pokyny na dodržiavanie opatrení počas tréningového procesu

22.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Aktualizovaný rozpis tréningov našich reprezentantov v Bratislave

22.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Slovenskí plaveckí reprezentanti na Pasienkoch opäť trénovali

20.5.2020 | PLÁVANIE

Informácie pre členov SPF o víruse COVID 19 - Aktualizované!

20.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Slovenský vodný pólista roka 2019 Tomáš Hoferica po roku v Reims naberá smer Miškolc

12.5.2020 | VODNÉ PÓLO

Zápis č. SPF/2020/R/Z6

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Ideme do vody!

7.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Prvá obrázková, vode odolná príručka vodného póla je na svete!

6.5.2020 | VODNÉ PÓLO

Šport Kemp Dudince zrušený

5.5.2020 | PLÁVANIE

Preloženie ME v plávaní na budúci rok, prezident Šulek: ,, Správny krok!"

6.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Odpovede na otázky športového hnutia na jednom mieste

3.5.2020 | PATRIK PAVELKA

NAVRHOVANÉ OPATRENIA SPF NA VSTUP DO BAZÉNA V ČASE PANDÉMIE COVID-19

4.5.2020 | PATRIK PAVELKA