logologo_small

Zápis SPF/2022/VSPL/Z10

piatok, 15.07.2022|Posledná aktualizácia 15.7.2022 10:45

Zápis z riadneho zasadnutia č.10/2022

Výboru sekcie plávania SPF

konaného dňa 13.07.2022 dištančne - TEAMs online forma

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola úloh

3. Seniorské rekordy – vyplatenie

4. Letenka p. Salcer – úhrada cestovných nákladov

5. ME - nominácia

6. MSJ - nominácia

7. Zaradenie do reprezentácie

8. Príprava na vrcholné podujatia – úhrada nákladov

9. Rôzne

Zápis 2022_13_07_Z_VSPL_10 - final.pdf
Návrh na rozhodnutie č. SPF_2022_R SPF_U188_P_nominácia ME.pdf
Značky
organy
VSPL
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK