logologo_small

Správa o kontrolnej činnosti HKŠ-2023/41

pondelok, 05.02.2024

Správa kontrolnej činnosti HKŠ-2023/41

HKS_2023_-_41_Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_SPF.pdf
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie máj 2022 - apríl 2023

27.4.2023

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od október 2021 - apríl 2022

20.4.2023

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie 04 - 09/2021

21.4.2023

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa – 1/2023

20.4.2023

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa – 3/2022

2.9.2022

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa-2/2022

30.3.2022

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa-1/2022

11.2.2022

Správa dočasného kontrolóra Slovenskej plaveckej federácie za obdobie 04-09/2021

11.2.2022

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra SPF (K SPF-2019/2)

18.8.2020

Stanovisko kontrolóra SPF č. 1/2020 k mimoriadnemu zasadnutiu Rady SPF zo dňa 30.03.2020

2.4.2020

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 10.4.2017 do 20.2.2018

29.2.2020

Stanovisko č. 2/2019 kontrolóra SPF k informovaniu o priebehu jednotlivých zasadnutí Rady SPF

29.2.2020

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK