logologo_small

ŠTATÚT KONTROLÓRA SPF

Statut_Kontrolor_SPF_uprava_03_2022.pdf

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa – 3/2022

2.9.2022

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa-2/2022

30.3.2022

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 zákona o športe SPF/K/Správa-1/2022

11.2.2022

Správa dočasného kontrolóra Slovenskej plaveckej federácie za obdobie 04-09/2021

11.2.2022

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra SPF (K SPF-2019/2)

18.8.2020

Stanovisko kontrolóra SPF č. 1/2020 k mimoriadnemu zasadnutiu Rady SPF zo dňa 30.03.2020

2.4.2020

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 10.4.2017 do 20.2.2018

29.2.2020

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 21.2.2018 do 9.4.2019

29.2.2020

Stanovisko č. 2/2019 kontrolóra SPF k informovaniu o priebehu jednotlivých zasadnutí Rady SPF

29.2.2020

Stanovisko kontrolóra SPF k jedinému bodu mimoriadneho zasadnutia Rady SPF konanej 5.9.2019 a TK konanej 6.9.2019

29.2.2020

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK