logologo_small

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra SPF (K SPF-2019/2)

18.8.2020

Stanovisko kontrolóra SPF č. 1/2020 k mimoriadnemu zasadnutiu Rady SPF zo dňa 30.03.2020

2.4.2020

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 10.4.2017 do 20.2.2018

29.2.2020

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 21.2.2018 do 9.4.2019

29.2.2020

Stanovisko kontrolóra SPF k jedinému bodu mimoriadneho zasadnutia Rady SPF konanej 5.9.2019 a TK konanej 6.9.2019

29.2.2020

Stanovisko č. 2/2019 kontrolóra SPF k informovaniu o priebehu jednotlivých zasadnutí Rady SPF

29.2.2020


SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK